Lopen kunnanhallitus kokoontui maanantaina 12.6.2023 kevätkauden viimeiseen kokoukseen.

12.6.2023 Päätöksenteko

Lopen kunnanhallitus kokoontui maanantaina 12.6.2023 kevätkauden viimeiseen kokoukseen käsittelemään muun muassa eri toimielimien edustajien valintoja ja Lopen kunnan talousarvion 2024 valmisteluperusteita.

Lopen kunnan 1.1.2023 voimaan tulleen hallintosäännön mukaisesti kaikki Lopen kunnan luottamustehtävät täytetään kahdeksi vuodeksi. Edellinen toimikausi oli 1.8.2021-31.5.2023. Kunnanhallitus valitsi edustajat ajalle 1.6.2023-31.5.2025 seuraaviin toimielimiin: kunnanhallituksen edustus lautakunnissa, elinkeinoasioiden neuvottelukunta, henkilöstöjaosto, loppilaisten rahaston jaosto, yhteistyötoimikunta, valokuituhankkeen ohjausryhmä, Lopen Vanhustentalot Oy:n hallituksen edustajat, Lopen Vuokratalot Oy:n hallituksen edustajat, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, seutujohtoryhmä ja kunnanhallituksen edustajat eri yhteisöissä. Lisäksi kunnanhallitus valitsi Lopen kunnan historia II toimikunnan. Valitut henkilöt julkaistaan kunnanhallituksen pöytäkirjassa kunnan verkkosivuilla 14.6.2023

Kunnanhallitus käsitteli Lopen kunnan talousarvion 2024 valmisteluperusteita. Kunnanhallitus asetti talousarvioraamin vuodelle 2024 ja merkitsi tiedokseen alustavan investointiohjelman. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi talousarvion 2024 valmisteluohjeen ja antoi ohjeen toimialoille. Talousarvion valmisteluaikataulun mukaisesti kunnanhallitus käsittelee talousarviota kokouksissaan 2.10.2023, 23.10.2023 ja 13.11.2023. Valtuusto hyväksyy talousarvion 27.11.2023.

Lisäksi kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan mm. Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän tilinpäätöstä ja toimintakertomusta 2022 sekä kuntayhtymän purkusopimusta, yritystontin myyntiä ja toisen tontin vuokraamista.Lisää kunnanhallituksen käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 14.6.2023.

Lisätietoja antaa

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja