Maaseuturahoitteinen investointihanke mahdollisti Hämeen luontokohteiden ja retkeilyreitistöjen esteettömyyden merkittävän kohentamisen

14.11.2022 Ulkoilureitit

Evon retkeilyalueen suositulle Niemisjärvien alueelle valmistui esteettömiä reittejä, laitureita ja taukopaikkoja. Esteettömiä retkeilyrakenteita lisättiin myös Syrjänalusella, Valkea Mustajärvellä ja Evon leirialueella. Hämeen Ilvesreitin kohteiden sekä Liesjärven, Torronsuon ja Päijänteen kansallispuistojen esteettömyyttä kohennettiin myös.

Kanta- ja Päijät-Hämeen luontomatkailun kärkikohteiden ja reitistöjen kehittämishankkeen (2019–2022) ohjausryhmään kuuluvat alueen kunnat, Hämeen virkistysalueyhdistys, Päijät-Hämeen ja Hämeen liitot, Hämeen ELY-keskus sekä Metsähallituksen Luontopalvelut hankkeen toteuttajana. Ohjausryhmän toiminta on ollut tiivistä sisältäen myös maastokäyntejä. Ohjausryhmä tutustui Evon retkeilyalueella tehtyihin toimenpiteisiin 10.11.2022.

Evon retkeilyalue sai uuden esteettömän reitin lisäksi esteettömiä retkeilyrakenteita

Niemisjärville rakennettiin uusi 1,8 km mittainen esteetön reitti, joka jatkuu yhtenäisenä Vähä-Koukkujärvelle saakka. Esteettömän reitin yhteydessä olevia taukopaikkarakenteita uusittiin mm. muuttamalla käymälöitä esteettömiksi sekä imuautolla tyhjennettäviksi. Lisäksi reitin varrelle tehtiin uusi laavu ja laituri.

Vähä-Koukkujärvelle rakennettiin uusi keittokatos, esteetön käymälä sekä uusittiin järven ympäri menevät pitkospuut esteettömiksi. Samassa yhteydessä uusittiin vanhat kalastuslaiturit. Myös Evon leirialueen esteettömiä palveluja parannettiin asentamalla Yliselle Rautjärvelle esteetön laituri.

Niemisjärvien lisäksi taukopaikkarakenteita uusitaan myös Syrjänalusessa sekä Valkea Mustajärvellä. Molempiin kohteisiin asennetaan imuautolla tyhjennettävä esteetön käymälä sekä uusi laavu. Lisäksi Syrjänalusen lammen rantaan rakennetaan pieni esteetön katselulava.

Hankkeessa huomioitiin myös muita kohderyhmiä. Evon retkeilyalueen pyöräilymahdollisuuksia kehitettiin toteuttamalla kolme uutta maastopyöräreittiä. Reittien pituudet ovat 17 km, 39 km ja 67 km.

Hämeen Ilvesreitin suosituimpien kohteiden esteettömyyttä parannettiin

Reittien lähtöpisteisiin lisättiin opastustauluja ja reittimerkintöjä yhtenäistettiin koko Ilvesreitistöllä.

”Reiteistä muodostettiin uusia rengasreittejä värikoodien avulla. Näin retkeilijöiden on helpompi valita heille sopivat retkeilykohteet ja matkat”, iloitsee Tuula Pirinen Lopen kunnasta.

Hämeen Ilvesreitillä sijaitsevalle Kaitajärvelle rakennettiin uusi taukopaikka palvelemaan paremmin Iso-Melkuttimen alueen retkeilijöitä. Pysäköintialueita laajennettiin mm. Melkuttimella, Kivijärvellä, Pääjärvellä sekä Onkimaalla. Hankkeen kautta on myös parannettu alueen esteettömän ulkoilun mahdollisuuksia tekemällä Komion luonnonsuojelualueelle esteetön käymälä, uuden vaativan esteettömän reitin yhteyteen.

Myös Hämeen alueen kansallispuistot saivat esteettömiä reittejä ja retkeilyrakenteita

Liesjärven, Torronsuon ja Päijänteen kansallispuistojen esteettömiä palveluja saatiin myös merkittävästi lisättyä. Liesjärven kansallispuistoon rakennettiin 4 km mittainen esteetön reitti taukopaikkoineen. Torronsuon kansallispuiston Kiljamon alueelle valmistui esteetön keittokatos ja reitti. Päijänteen kansallispuistossa Kelventeen harjusaarella sijaitseva Kirkkosalmen taukopaikka muutettiin esteettömäksi.

Hankkeen tiedot

Maaseuturahoitteisen Kanta- ja Päijät-Hämeen luontomatkailun kärkikohteiden ja reitistöjen kehittämishankkeen (2019–2022) kokonaisbudjetti oli 999 500 €, josta 70 % on Hämeen ELY-keskuksesta tulevaa EU-osarahoitteista Maaseuturahaston rahoitusta. Metsähallituksen Luontopalvelut oli hankkeen toteuttaja.

Lisätietoja

Tuula Peltonen, puistonjohtaja, Metsähallituksen Luontopalvelut, puh. 0400 924 534

Tuula Pirinen, kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö, Lopen kunta, puh. 040 330 6035

Evon retkeilyalue(luontoon.fi)
Liesjärven kansallispuisto (luontoon.fi)
Torronsuon kansallispuisto (luontoon.fi)
Päijänteen kansallispuisto (luontoon.fi)