Moniammatillinen viranomaisryhmä hoitaa tilannetta Lopen yhtenäiskoulussa

21.11.2023 Perusopetus

Lopen yhtenäiskoulussa tapahtuneiden konflikti- ja uhkatilanteiden johdosta on tiistaina 21.11.2023 järjestetty eri viranomaisten kesken tapaaminen,  jossa sovittiin toimenpiteistä koulun turvallisuuden takaamiseksi. Mukana olivat koulun ja nuorisopalveluiden lisäksi Hämeen Poliisi ja moniammatilliset Ankkuri-tiimit, Oma Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystys sekä lastensuojelu ja lapsiperheiden palvelut.

Ankkuri-tiimi jalkautuu koululle huomenna keskiviikkona 22.11. klo 9 alkaen ja tapaa koululla  7.  ja 8. -luokkalaisia keskustellen nuorten kanssa tilanteesta. Alkuvaiheessa työskentelyssä keskitytään tilannekuvan kokoamiseen ja nuorten turvallisuuden palauttamiseen.

Koulussa on jatkettu kohdennettuja opetusjärjestelyjä  ja lisätty muun muassa opetushenkilöstön määrää koulun arjessa. Kaikille nuorille jotka haluavat keskusteluapua järjestetään aika koulukuraattorille tai koulupsykologille. Lisäksi nuorisopalvelut yhdessä Lopen seurakunnan kanssa tarjoavat koko viikon ajan yhtenäiskoululla keskusteluapua mieltä painavissa asioissa. Perjantaina 24.11. nuorisopalvelut ja nuorisovaltuusto järjestävät koulupäivän aikana kiusaamisen vastaisen tapahtuman. Tilaisuudessa on mukana Projekti Radikaali sekä paikallisia urheiluseuroja.

Koulu järjestää keskiviikkona 29.11. klo 18 yhtenäiskoulun oppilaiden huoltajille vanhempainillan.  Iltaan osallistuu Oma Hämeestä Ankkuri-tiimin edustajia sekä lastensuojelun työntekijöitä. Vanhempainillassa huoltajat voivat saada työkaluja nuorten tukemiseksi kotona.

Nuorten parissa työskentelevät tahot ovat tyytyväisiä, että kuntalaiset ovat osoittaneet huoltaan koulun tilanteesta. Nyt kuitenkin peräänkuulutamme yhteistyötä ja asianmukaista toiminta. Nämä asiat eivät ratkea somekeskusteluissa vaan ne etenevät viranomaistyönä. Olen huolissani nuorista, jotka seuraavat välillä törkeäksikin menevää somekeskustelua, – toteaa Ankkuri- ja lähisuhdeväkivaltatyön johtaja Janne Yrjölä.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä on vastaanotettu useita yhteydenottoja Lopen tilanteeseen liittyen. Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä huolehdimme koko maakunnan päivystyksellisistä, välitöntä puuttumista vaativista, sosiaalihuollon tehtävistä. Sosiaali- ja kriisipäivystykseen saa yhteyden hätäkeskuksen ja suoran asiakaslinjan kautta. Keskeinen tehtävä on tarjota akuuttia apua hätätilanteessa ja kartoittaa osallisten tuen tarvetta. Tarvittaessa annetaan kriisiapua traumaattisten tilanteiden osallisille, – kertoo sosiaali- ja kriisipäivystyksen johtaja Terhi Saloranta. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu huolehtii asianosaisten nuorten yksilöllisemmästä tuesta yhdessä viranomais- ja läheisverkoston kanssa.

Viranomaiset edellyttävät nyt työskentelyrauhaa. Koulun henkilökunta ja osa oppilaista ovat saaneet epäasiallisia yhteydenottoja – niiden tulee loppua.  Jokainen aikuinen pystyy omalla toiminnallaan vaikuttamaan turvallisen ympäristön luomiseen. Toivomme, että jokaisella nuorella on mahdollisuus jutella tapahtumista turvallisen aikuisen kanssa. Keskeistä arjen turvallisuuden kannalta on arjen rutiinit, tunteiden sanottaminen ja avoin keskustelu. Jos pelko tai ahdistus pitkittyy, on syytä hakea apua omalle nuorelleen.

Tuen tarpeen ilmoituksen voi tehdä Oma Hämeen verkkosivuilla

Lapsiperheiden palveluohjaus ja neuvonta – Oma Häme (omahame.fi)

Hätätilanteessa voi soittaa

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen asiakaslinja p.  03 6296560  tai  112

Lopen kunnan osalta lisätietoja antaa

kunnanjohtaja Mikko Salmela
p. 040 630 6401
mikko.salmela@loppi.fi