Osallistuvan budjetoinnin äänestys on ratkennut – kunnanhallitus päättää toteutettavasta kohteesta 23.10.2023

10.10.2023 Talous

Vuoden 2024 osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä eniten ääniä saivat liikkumiseen liittyvät kohteet.

Eniten kannatusta sai kaksi ehdotusta tasaäänin: Avantouintipaikan rakentaminen, tai muulla tavalla toteuttaminen Loppijärvelle tai Ojajärvelle sekä Kuntoportaat Läyliäisiin. Molemmat ehdotukset saivat 42 ääntä. Kannatusta sai myös Epävirallisen moposuoran asfaltoiminen kunnan omistamalle maalle jonkun taajaman läheisyyteen esim. Ojajoenkaaren teollisuusalueelle tmv. Tämä ehdotus sai 38 ääntä.

Osallistuvan budjetoinnin äänestys päättyi 9.10.2023 klo 12. Kaikkiaan ääniä annettiin 564, joista hyväksyttyjä ääniä 476. Osa äänistä jouduttiin hylkäämään, koska kaikki äänestäjät eivät jättäneet äänestyksen yhteydessä pyydettyjä yhteystietoja. Yhteystiedot kerättiin, jotta voidaan tarkistaa, että äänestäjä on loppilainen ja on äänestänyt vain yhden kerran.

Kuntalaisten ideoita kerättiin 25.9.2023 saakka, johon mennessä ehdotuksia tuli yhteensä 57. Äänestysvaiheeseen eteni yhteensä 35 toteuttamiskelpoista ehdotusta.

Toteutettavista kohteista tehdään päätös kunnanhallituksen kokouksessa 23.10.2023. Valitun kohteen toimeenpano käynnistetään vuonna 2024.

Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten kunnan talousarvioon varattuja rahoja käytetään. Lopen kunnan talousarviossa osallistuvaan budjetointiin on varattu 20 000 euroa.  Osallisuudella hyvinvointia on yksi kunnan strategian painopisteistä. Osallisuutta vahvistamalla rakennamme parempaa arkea loppilaisille.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja

Mikko Salmela

kunnanjohtaja