Pilpalan koulua esitetään lakkautettavaksi 1.8.2023 alkaen

15.12.2022 Päätöksenteko

Sivistyslautakunta kokoontui torstaina 15.12.2022 vuoden viimeiseen kokoukseen.

Kokouksessa sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että oppilastilanteesta johtuen Pilpalan koulun lakkautetaan 1.8.2023 alkaen. Lopullisen päätöksen koulun lakkauttamisesta tekee valtuusto. Asian valmisteluun liittyvään aineistoon voi tutustua kunnan www-sivuilla osoitteessa https://www.loppi.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/pilpalan-koulu/pilpalan-koulun-tulevaisuus.

Lisäksi sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessa esiopetuksen opetussuunnitelman. Lisää sivistyslautakunnan käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla tiistaina 20.12.2022.

Anne Haakana

sivistysjohtaja