Räyskälän alueen kaikki tutkitut vesistöt ovat täysin uimakelpoisia

18.7.2022 Ympäristönsuojelu

Lopen kunnan ympäristötoimen tilaamien KVVY:n pintavesinäytteiden tarkemmat tulokset ovat saapuneet. Vesinäytteenottoja suoritettiin Räyskälän Keski-Pompussa, Särkijärven uimarannassa, Petojoen joen niskassa Ali-Myllyssä ja Petojoen suulla Taipaleenjärvessä. Näytteet otettiin torstaina 7.7.2022 ja viimeisimmät tulokset tulivat perjantaina 15.7.

Vesinäytteiden indikaattoribakteerimäärissä (Escherichia coli ja suolistoperäiset enterokokit) ei näy mitään poikkeuksellista ja kaikki tutkitut vesistöt ovat täysin uimakelpoisia.

Koliformisiin bakteereihin kuuluva Escherichia coli -bakteeri ilmentää tuoretta ulostesaastutusta. Se on peräisin lähes yksinomaan ihmisten tai eläinten ulosteesta. E. coli –bakteeri on hyvä hygieniaindikaattori, koska sillä on suorin yhteys mahdollisiin terveysriskeihin, kuten esimerkiksi vesivälitteiseen suolistoinfektioon.

Suolistoperäisiä enterokokkeja esiintyy ihmisten ja tasalämpöisten eläinten ulosteissa ja suolistoperäisten enterokokkien määritystä käytetään yleisesti suolistoperäisen saastumisen indikaattorina. Joitakin enterokokkiryhmän lajeja on tavattu myös maaperästä. Enterokokit säilyvät vesiympäristöissä melko hyvin ja ne myös sietävät ympäristöolosuhteiden aiheuttamaa stressiä E. coli -bakteeria paremmin. Suolistoperäisiä enterokokkeja esiintyy runsaasti jätevesissä sekä jätevesien tai ulosteiden saastuttamissa vesissä.

STM asetuksen 354/2008 mukaiset raja-arvot hyvälle uimavedelle ovat E. coli alle 1000 mpn/100ml ja suolistoperäiset enterokokit alle 400 pmy/100ml.

Lisätietoa ympäristöpäällikkö Sonja Lahtinen p. 040 842 6986.

Read also