Räyskälän pohjavesialueen vesinäytteet

11.7.2022 Ympäristönsuojelu

Lopen kunnan ympäristötoimi tilasi kesäkuun alussa KVVY:ltä vesinäytteenotot Räyskälän lentokeskuksen läheisen pohjavesialueen, Keski-Pompun ja Särkijärven uimarannan vesistä, jotta voidaan selvittää Suviseurojen (1.7.-4.7.2022) mahdollisia vaikutuksia alueen pohjaveden ja läheisten järvien tilaan. Näin toimittiin myös viime 2012 Suviseurojen aikaan. Tämän lisäksi viime viikolla (vk 27) Petojoen ylä- ja alajuoksulle tilattiin ylimääräiset vesinäytteenotot lähellä epäiltyyn ympäristön turmelemiseen liittyen. Näytteet otettiin torstaina 7.7.2022.

Ensimmäiset tulokset tulivat maanantaina 11.7. ja niistä selviää veden E. coli –pitoisuudet. Koliformisiin bakteereihin kuuluva Escherichia coli -bakteeri ilmentää tuoretta ulostesaastutusta. Se on peräisin lähes yksinomaan ihmisten tai eläinten ulosteesta. E. coli –bakteeri on hyvä hygieniaindikaattori, koska sillä on suorin yhteys mahdollisiin terveysriskeihin, kuten esimerkiksi vesivälitteiseen suolistoinfektioon.

Tuloksien perusteella uimaveden mikrobiologinen laatu vaikuttaa erinomaiselta, mutta vielä pitää odottaa suolistoperäisten enterokokkien tulokset saapumista. Ne tulevat tämän viikon aikana.

STM asetuksen 354/2008 mukaiset raja-arvot hyvälle uimavedelle ovat E. coli alle 1000 mpn/100ml ja suolistoperäiset enterokokit alle 400 pmy/100ml.

Liitteenä taulukko vesinäytteistä.

Lisätietoa ympäristöpäällikkö Sonja Lahtinen p. 040 842 6986