Sivistyslautakunnan päätöksiä 11.5.2023

12.5.2023

Lopen sivistyslautakunta kokoontui torstaina 11.5.2023.

Kokouksessa lautakunta hyväksyi tunne- ja vuorovaikutustataitojen opetussuunnitelman sekä tähän liittyvän perusopetuksen tuntijaon muutoksen. Lopella käynnistyy 1.8.2023 alkaen tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetus vuosiluokilla 1, 2 ja 7 ja näiden luokkien tuntijakoon on opetusta varten lisätty yksi vuosiviikkotunti.

Lisäksi sivistyslautakunta antoi kunnanhallitukselle vastauksen valtuutettu Satu Myllykosken tekemään valtuustoaloitteeseen koskien esioppilaiden kuljetusta, että aloite otetaan huomioon, kun seuraavan kerran kilpailutetaan koulukuljetukset ja päivitetään koulu- ja esiopetuskuljetusten säännöt ja periaatteet.

Lisää kokouksessa käsitellyistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla tiistaina 16.5.2023.

Seuraava sivistyslautakunta kokous on 8.6.2023.

Anne Haakana

sivistysjohtaja