Sivistyslautakunnan päätöksiä 23.2.2023

24.2.2023

Lopen sivistyslautakunta kokoontui torstaina 23.2.2023.

Kokouksessa lautakunta merkitsi tiedoksi vuoden 2023 toimintakertomuksen ja talousarvion toteuman. Toimialan talous on toteutunut talousarvion puitteissa ja toiminnalliset tavoitteet pääosin saavutettu.

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialan talousarvion 2023 käyttösuunnitelman sekä laskujen hyväksyjät.

Lautakunta hyväksyi myös Lopen opiston kurssimaksut lukuvuodelle 2023-2024.

Lisäksi sivistyslautakunta antoi kunnanhallitukselle vastauksen Susa Lehtisen tekemään valtuustoaloitteeseen Finest Future-toiminnasta.

Lisää kokouksessa käsitellyistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla tiistaina 28.2.2023.

Seuraava sivistyslautakunta kokous on 16.3.2023.

Anne Haakana

sivistysjohtaja