Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle 1.1.2023

19.12.2022 Hyvinvointialue

Kanta-Hämeen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Tällöin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy 11 Kanta-Hämeen kunnalta, myös Lopelta, ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle. Lopen kunnalta siirtyy hyvinvointialueelle noin 130 työntekijää.

Lopen kunnan perusturvatoimen palveluista hyvinvointialueen vastuulle siirtyvät

  • ikääntyvien palvelut
  • lasten, nuorten ja perheiden palvelut
  • työikäisten palvelut
  • mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • vammaispalvelut
  • asumispalvelut

Lisäksi hyvinvointialueen vastuulle siirtyvät sivistystoimen aiemmin järjestämät kuraattori- ja psykologipalvelut. Lapset ja nuoret voivat käydä edelleen asioimassa tarpeen mukaan omassa lähikoulussaan oppilas- ja opiskeluhuollon terveydenhoitajan, kuraattorin ja psykologin luona, kuten tähänkin asti.

Terveyspalvelut siirtyvät Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymältä hyvinvointialueen vastuulle.

Työllisyyspalvelut ja kotouttamispalvelut jäävät Lopen kuntaan, samoin vanhus- ja vammaisneuvosto jatkavat toimintaansa kunnan alaisuudessa.

Itse palveluihin ei uudistuksen alkuvaiheessa tule muutoksia, ja asiakkaat voivat edelleen asioida kunnantalolla perusturvan toimipisteissä kuten ennenkin. Palvelujen yhteystiedot säilyvät toistaiseksi ennallaan, mutta sähköpostit vaihtuvat alkuvuodesta muotoon etunimi.sukunimi@omahame.fi.

Palvelujen siirtyminen hyvinvointialueelle aiheuttaa muutoksia palvelujen laskutukseen. Näistä asiakkaita on tiedotettu erikseen.

Palvelujen maksuihin tulee joitakin muutoksia. Hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli asiaa kokouksessaan marraskuussa ja lisätietoa asiasta löytyy Oma Hämeen verkkosivuilta.

Tiedot hyvinvointialueelle siirtyvistä palveluista löytyvät toistaiseksi Lopen kunnan verkkosivuilta osiosta Sosiaali ja terveys, mutta ne siirtyvät myöhemmin vuoden 2023 aikana hyvinvointialueen omille sivuille.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelua on maaliskuusta 2022 johtanut aluevaltuusto, jossa on 59 aluevaaleilla valittua valtuutettua. Aluevaltuusto vastaa ja päättää hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta. Se pitää huolta myös siitä, että asukkailla on monipuolisesti mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palveluksessa työskentelee jatkossa noin 6 500 työntekijää.