Tiedote lasten ja nuorten huoltajille oppilas- ja opiskeluhuollosta

13.12.2022 Oppilashuolto

Oma Häme on 1.1.2023 alkaen oppilas- ja opiskeluhuollon koulu- ja opiskeluterveydenhoitajien sekä kuraattorien ja psykologien työnantaja. Samalla vastuu oppilas- ja opiskeluhuollon palveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kaupungeilta hyvinvointialueelle.

Koulu- ja opiskeluterveydenhoitajat sekä koulukurattorit ja -psykologit siirtyvät kunnilta Kanta-Hämeen hyvinvointialueen vastuulle vuoden vaihteessa. Varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen opetus ja muut sivistyspalvelut ovat jatkossakin kuntien palveluita. Hyvinvointialue tekee yhteistyötä opetuksen järjestäjien eli kuntien kanssa oppilas- ja opiskeluhuollon palveluiden järjestämiseen liittyen.

Vuodenvaihde ei tuo muutoksia oppilas- ja opiskeluhuoltopalveluihin, vaan ne järjestetään vuoden 2023 alusta alkaen edelleen lähipalveluna oppilaitoksessa tai oppilaitoksen välittömässä läheisyydessä. Toisen asteen opiskeluterveydenhuollon palveluja voidaan järjestää myös keskitetysti opiskeluterveydenhuollon toimipisteessä.
Lapset ja nuoret voivat käydä edelleen asioimassa tarpeen mukaan omassa lähikoulussaan oppilas- ja opiskeluhuollon terveydenhoitajan, kuraattorin ja psykologin luona, kuten tähänkin asti.
Mikäli herää kysymyksiä oppilas- ja opiskeluhuollon palveluihin liittyen, kannattaa olla yhteydessä palveluista vastaaviin lähijohtajiin ja päällikköön.

Tämä tiedote on lähetetty kuntien sivistysjohdolle ja kuntien kirjaamoihin edelleen lähetettäväksi Kanta-Hämeen esi- ja perusopetuksen oppilaiden sekä toisen asteen opiskelijoiden vanhemmille ja huoltajille sekä oppilaille ja opiskelijoille.

Lisätietoja

Sari Tuomivaara, nuorten palveluiden ja opiskeluhuollon päällikkö, sari.tuomivaara@hameenlinna.fi

Jaana Ahtonen-Huuskonen, lähijohtaja, kuraattori- ja psykologipalvelut, jaana.ahtonen-huuskonen@riihimaki.fi

Veera Nurmo-Jousmäki, lähijohtaja, kouluterveydenhuolto, veera.nurmo-jousmaki@riihimaki.fi

Kaisa Pulakka, lähijohtaja, opiskeluterveydenhuolto, kaisa.pulakka@fshky.fi