Tiedote sosiaali- ja terveydenhuollon asumispalveluista

14.12.2022 Sosiaalipalvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asumispalvelut siirtyvät vuodenvaihteessa kunnilta hyvinvointialueelle. Vuokrasopimuksiin ja vuokranmaksuun ei tule suuria muutoksia.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 ja samalla kuntien tuottamat sote-asumispalvelut siirtyvät Oma Hämeen hoidettavaksi. Siirtyvät palvelut ovat sosiaali- ja terveydenhuoltoon kuuluvia, ikäihmisten, päihde-ja mielenterveyskuntoutujien tai kehitysvammaisten asiakkaiden asumispalveluita. Kanta-Hämeessä kunnista siirtyy hyvnvointialueelle yhteensä vajaat 50 erilaista asumisyksikköä ja noin 1 300 asumispalveluiden vuokra-asiakasta.

Hyvinvointialueen tavoitteena on, ettei vastuun siirtyminen aiheuta ensi vaiheessa muutoksia vuokrasopimuksiin, isännöintiin tai vuokrien laskutuskäytäntöihin. Tammi-, helmi- ja maaliskuussa 2023 sote-asumispalveluiden vuokrasopimukset hallinnoidaan, vuokrat laskutetaan asiakkailta ja maksetaan ensisi-jaisesti entiseen tapaan. Muutoksia voi tulla Etevan asiakkaille: jos asiakassuhde Etevaan päättyy syystä tai toisesta vuoden 2022 lopussa, niin silloin laskuttajaksi vaihtuu hyvinvointialue. Kunnan tulee tällöin toimittaa tarvittavat laskutustiedot hyvinvointialueelle.

Kunnat sekä muut asiaan liittyvät ASPA-toimijat (laskutuspalvelu, isännöinti tms.) sopivat tarvittavat maksuliikennetilitykset ja muut tarvittavat jatkotoimet yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Asukasvuokrien perinnässä sekä vuokrasopimusten teossa on siirtymävaiheessa käytössä vielä monenlaisia toimintatapoja ja erilaisia laskutusjärjestelmiä.

Pyydämme huomioimaan, että muutostilanne voi aiheuttaa häiriötä vuokralaskutuksessa. Laskutuskäytänteitä yhtenäistetään vasta myöhemmin keväällä, kun on saatu yhtenäiset toimintamallit sote-asumispalveluihin.

Lisätietoja
Pekka Komulainen, pekka.komulainen@hameenlinna.fi, p. 050 3180752