Tutkimus Suviseurojen (1.-4.7.2022) vaikutuksesta pohjaveden ja läheisten vesistöjen tilaan valmistunut

16.8.2022 Ympäristönsuojelu

Suviseurojen (1.-4.7.2022) mahdollisia vaikutuksia Räyskälän lentokeskuksen alueen pohjaveden ja läheisten vesistöjen tilaan tutkittiin kahteen kertaan tapahtuman jälkeen KVVY Tutkimus Oy:n toimesta. Pintavesinäytteet otettiin ennalta sovitusti Keski-Pompulta ja Särkijärven uimarannalta. Petojoen veden laatua koskevat näytteet otettiin kertaluonteisesti 7.7. Petojoen suulta sekä Taipaleenjärvestä, Petojoen luusuasta liittyen epäilyyn kemiallisten vessojen tyhjentämisestä maastoon Petojoen läheisyydessä Suviseurojen aikaan. Viikkoa ennen Suviseurojen alkamista tehtäväksi tarkoitettu esitarkkailu oli jäänyt KVVY:n tietokatkoksen vuoksi tekemättä.

Pintavesien laadussa ei todettu olennaisia eroja tapatuman päättymisviikolla ja kolme viikkoa myöhemmin otettujen näytteiden välillä lieviä hygieenisen laadun eroja lukuun ottamatta. Tällä ei ollut vaikutusta veden virkistyskäyttöön. Taipaleenjärven puolella, Petojoen luusuassa veden laadussa ei ollut havaittavissa olennaista heikentymistä yläpuoliseen havaintopaikkaan verrattuna. Tapahtumalla ei todettu olevan vaikutusta alueen pohjaveden laatuun.

Loppuraportti tuloksineen on luettavissa täältä.

Lue myös