Valtuusto kokoontui ylimääräiseen kokoukseen 12.4.2023

12.4.2023

Valtuusto kokoontui ylimääräiseen kokoukseen keskiviikkona 12.4.2023 käsittelemään muun muassa Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän purkusopimusta, Lintuluodon luonnonsuojelulain mukaista rauhoittamista ja uuden liikuntahallin kokoon käännettävän katsomon lisätyötarjousta.

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän toiminnan, henkilökunnan, sopimusten ja irtaimiston siirryttyä Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle, ovat kuntayhtymän jäsenkunnat antaneet omistajaohjauksen Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän purkamistoimenpiteiden käynnistämisestä. Valtuusto hyväksyi Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän purkusopimuksen liitteineen, valtuutti kunnanhallituksen päättämään Lopen kunnalle tulevien omaisuuserien lunastamisesta ja hyväksyi loppuselvityksen ja purkamisen jälkeisten järjestelyjen toimenpiteet. Kuntayhtymän purkusopimuksella sovitaan loppuselvityksen ja purkautumisen jälkeisistä järjestelyistä ja niiden vastuista.

Lopen ympäristötoimessa on valmisteltu luonnonsuojelulain 24 §:n mukaista rauhoitusta Lopen Sajaniemen kylässä sijaitsevalle lintuluodolle. Suojeltava alue on puuton luoto, jonka pinta-ala on noin 0,7 aaria. Valtuusto päätti, että Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta haetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 24 §:n mukaista rauhoitusta Sajaniemen kylässä sijaitsevalle Piimäkallion luodolle.

Lopen uuden liikuntahallin rakentamisen edistymisen yhteydessä on tilan käyttäjiltä tullut toiminnallisesti perusteltu esitys, että alakatsomo toteutettaisiin kokoon käännettävänä istuinkatsomona. Katsomosta muodostuisi avattaessa kiinteä kolmella eri korkeustasolla olevat istuinrivistö. Valtuusto hyväksyi kokoon käännettävän katsomon rakentamisesta aiheutuvan 31 380 euron arvonlisäverottoman lisä- ja muutostyökustannuksen.

Lisäksi valtuusto käsitteli kokouksessaan mm. maanvaihtokirjan hyväksymistä, haettua eroa luottamustehtävistä ja muutoksia sivistyslautakunnan, hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan, valtuuston vaalilautakunnan ja kiinteistötoimitusten uskottujen miesten kokoonpanoissa. Lisää valtuuston käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan keskiviikkona 19.4.2023.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja