Valtuusto päätti 26.9.2022 mm. hyvinvointitoimintojen organisoinnista

26.9.2022 Päätöksenteko

Lopen kunnan valtuusto kokoontui maanantaina 26.9.2022 kokoukseen käsittelemään muun muassa hyvinvointitoimintojen organisointia Lopen kunnassa ja ympäristöterveydenhuollon järjestämistä vastuukuntamallilla.

Valtuusto päätti, että Lopen kuntaan perustetaan hyvinvoinnin ja vapaa-ajan toimiala, jota johtamaan perustetaan hyvinvointi- ja vapaa-aikapäällikön virka. Toimialan kokonaisuuteen kuuluu nykyinen kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi sekä hyvinvointialueen tehtäviin kuulumattomat, kunnan vastuulle jäävät hyvinvoinnin edistämisen tehtävät. Hyvinvoinnin- ja vapaa-ajan toimialalle perustetaan hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta, jonka kooksi määriteltiin 9 henkilöä eli puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän jäsentä sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet. Nykyinen vapaa-aikalautakunta lakkautetaan ja sen tehtävät siirretään hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä on järjestänyt terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän eli ympäristöterveydenhuollon kokonaisuuden palvelut Riihimäen kaupungin ja Janakkalan, Lopen ja Hausjärven kunnille. Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien siirtyessä hyvinvointialueelle ympäristöterveydenhuollon tehtävät säilyvät kuntien järjestämisvastuulla. Valtuusto hyväksyi yhteistoimintasopimuksen ympäristöterveydenhuollon järjestämisen vastuukuntamallista. Yhteistoimintasopimuksen osapuolia ovat Riihimäki (vastuukunta), Forssa, Janakkala, Hausjärvi, Loppi, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila. Valtuusto delegoi kunnanhallituksen valitsemaan ympäristöterveysjaostoon jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Valtuusto käsitteli vastaukset valtuustoaloitteisiin Etelä-Karjalan mallin käytöstä lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa, liikennejärjestelyistä Lopen kirkonkylällä ja valmistavasta opetuksesta. Lisäksi valtuusto käsitteli muun muassa vuoden 2023 alussa voimaan astuvan hallintosäännön päivityksen, nuorisovaltuuston aloiteoikeuden valtuuston kokouksissa  ja puolivuosikatsauksen 1.1.-30.6.2022. Lisää valtuuston käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan  keskiviikkona 28.9.2022.

Tallenne valtuuston kokouksesta on nähtävillä 14 vrk ajan.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja