Valtuusto päätti kiinteistöveroprosenteista ja Loppilaisten rahaston perustamista

7.11.2022 Päätöksenteko

Lopen kunnan valtuusto kokoontui maanantaina 7.11.2022 käsittelemään muun muassa kiinteistöveroprosentteja vuodelle 2023, Loppilaisten rahaston perustamista ja ”Tontti tonnilla” –kampanjan jatkoa.

Valtuusto päätti vuoden 2023 kiinteistöveroprosenteista. Valtuusto päätti asettaa kiinteistöveroprosentit matalimmalle mahdolliselle tasolle. Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023 ovat seuraavat

  • yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,93 %,
  • vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,41 %,
  • muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti on 0,93 % ja
  • rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti on 0,00 %.

Valtuusto käsitteli Loppilaisten rahaston perustamista. Lopen kunnalla on saatuja perintö- ja lahjoitusvaroja, joiden hallinnointi on tarkoituksenmukaista toteuttaa rahaston avulla. Loppilaisten rahasto on yksi kokonaisuus, jonka alle kootaan Lopen kunnan aikaisemmat rahastot ja saadut perintö- ja lahjoitusvarat. Valtuusto hyväksyi Loppilaisten rahaston perustamisen ja rahaston säännöt.

Valtuusto päätti, että Lopen kunta jatkaa Tontti tonnilla –kampanjaa siten, että ne omakotitalotontit, jotka ovat vuoden 2022 päättyessä edelleen myymättä, myydään 1 000 euron hintaan, riippumatta tontin sijainnista tai alkuperäisestä hinnasta. Kampanja hinta koskee niitä tontteja, jotka ovat myynnissä päätöksentekohetkellä, myöhemmin myyntiin tuleville tonteille määritellään hinta erikseen. Kauppakirjoihin asetetaan rakentamisvelvoite, jossa ostaja sitoutuu rakentamaan ostamalleen tontille omakotitalon käyttöönottokatselmuksen edellyttämään kuntoon kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Rakentamatonta tonttia ei saa edelleen luovuttaa ilman kunnan suostumusta. Näiden velvoitteiden rikkomisesta asetetaan sanktio kauppakirjassa.

Lisäksi valtuusto käsitteli kokouksessaan kunnan neljännesvuosikatsausta ajalta 1.1.-30.9.2022, lisämäärärahaa vanhustenpalveluihin, Lopen vesilaitoksen taksojen muutoksia, Laakasalon leirintäalueen ranta-asemakaavan hyväksymistä ja vastausta valtuustoaloitteeseen laitosapulaisista/hoitoapulaisista vanhusten palveluihin. Lisää valtuuston käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 9.11.2022.

Kokouksen tallenteen voit katsoa jälkikäteen kunnan Youtube-kanavalla.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja