Valtuusto päätti kuntastrategiasta vuosille 2023-2027, talousarviosta vuodelle 2023 sekä hyvinvointi- ja vapaa-aikapäällikön ja lautakunnan jäsenten valinnoista

28.11.2022 Päätöksenteko

Valtuusto kokoontui maanantaina 28.11.2022 vuoden viimeiseen kokoukseensa käsittelemään muun muassa hyvinvointi- ja vapaa-aikapäällikön valintaa, hyvinvointilautakunnan valintaa, Lopen kunnan strategiaa vuosille 2023-2027 ja Lopen kunnan talousarviota vuodelle 2023.

Valtuusto valitsi Lopen kunnan hyvinvointi- ja vapaa-aikapäällikön virkaan hallintotieteiden maisteri Eeva Saarinen. Eeva Saarisen mahdollisen kieltäytymisen varalta valtuusto valitsi ensimmäiselle varasijalle toimintaterapeutti YAMK Sari Häkkisen.

Valtuusto on päättänyt kokouksessaan 26.9.2022 (§ 51), että nykyinen vapaa-aikalautakunta lakkautetaan ja sen tehtävät siirretään uudelleen hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnalle 1.1.2023 alkaen. Valtuusto valitsi hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakuntaaan ajalle 1.1.2023-31.5.2023 seuraavat henkilöt: Ahlqvist Leila (puheenjohtaja),Ukkola Marja (varapuheenjohtaja), Ahola Jani, Hervala Tiia, Kollin Ossi, Leino Marko, Lähde Joni, Neuvonen Karolina ja Vilkas Laura. Varsinaisille jäsenille valittiin henkilökohtaiset varajäsenet.

Lopen kunnan uuden strategian valmistelu käynnistyi vuoden 2022 alussa. Strategian valmistelussa tavoitteena oli vastata muuttuvan kuntasektorin tulevaisuuteen Lopen kunnan tarpeiden mukaisesti. Uusi strategia on syntynyt yhteisten kohtaamisten ja keskustelujen kautta kuntalaisten, kunnan työntekijöiden, päättäjien, yrittäjien, vapaa-ajan asukkaiden, koululaisten, yhdistysten ja seurojen kanssa. Valtuusto hyväksyi Lopen kunnan uuden strategian vuosille 2023-2027.

Valtuusto hyväksyi Lopen kunnan vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman. Talousarvio vuodelle 2023 on 772 000 euroa ylijäämäinen. Lisäksi valtuusto hyväksyi pitkäaikaisten lainojen lainanottovaltuudeksi kunnanhallitukselle enintään 3 miljoonaa euroa.

Lisäksi valtuusto käsitteli kokouksessa muun muassa vastauksia arviointikertomukseen 2021 ja talousarviomuutoksia vuodelle 2022.

Kokouksen videotallenne on katsottavissa kunnan Youtube-kanavalla.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan 30.11. 2022.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja