Valtuusto päätti mm. luottamustehtävien täyttämisestä, vuoden 2022 tilinpäätöksestä sekä strategian mukaisista arvoista

29.5.2023 Päätöksenteko

Valtuusto kokoontui maanantaina 29.5.2023 käsittelemään muun muassa luottamustehtävien täyttämistä, vuoden 2022 tilinpäätöstä ja arviointikertomusta, sekä Lopen kunnan arvoja.

Lopen kunnan 1.1.2023 voimaan tulleen hallintosäännön 2. luvun 1 §:n mukaan kaikki kunnan luottamustehtävät täytetään kahdeksi vuodeksi. Valtuusto päätti keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan, ympäristö- ja rakennuslautakunnan, sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan jäsenten valinnat ajalle 1.6.2023-31.5.2025. Lisäksi kokouksessa valittiin valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavalle kahdelle vuodelle.

Valtuusto hyväksyi vuoden 2022 tilinpäätöksen, joka on on 115 308,11 euroa ylijäämäinen. Ylijäämä kirjataan oman pääoman yli/alijäämä –tilille. Kokouksessa käsiteltiin myös tilintarkastuskertomus 2022.

Valtuusto merkitsi tarkastuslautakunnan allekirjoittaman arviointikertomuksen 2022 vuodelta tiedokseen, ja pyytää kunnanhallitukselta arviointikertomuksen vastinetta 31.10.2023 mennessä. Arviointikertomus löytyy Lopen kunnan valtuuston kokouksen 29.5.2023 kokousaineistosta.

Lopen kunnan uusi strategia vuosille 2023-2027 hyväksyttiin valtuustossa 29.11.2022. Strategiaan olennaisena osana kuuluvat kunnan toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat kunnan yhteiset arvot jätettiin linjattavaksi ja päätettäväksi erikseen. Valtuusto päätti, että Lopen kunnan strategiaan 2023-2027 liitetään seuraavat arvot: lähellä, luova ja luotettava.

Lisäksi valtuusto käsitteli lisämäärärahaesitystä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tehtäväalueille, rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteita, kaavoituskatsausta ja kaavoitusohjelmaa 2023, kuntalaiskyselyn 2023 tuloksia, Launosten Marjarinne II –alueen omakotitalotonttien hinnoittelua ja nuorisovaltuuston toimintasäännön päivittämistä. Kokouksessa tehtiin myös useita valtuustoaloitteita. Niistä, sekä muista valtuuston päätöksistä voi lukea kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 31.5.2023.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja