Vapaa-aikalautakunta päättää Launosten frisbeegolfradan sijoittumisesta

7.11.2022 Liikunta

Keväällä järjestetyn vuoden 2022 osallistuvan budjetoinnin äänestyksen voitti ehdotus frisbeegolfrata Launosiin. Äänestyksessä annettiin yhteensä 636 hyväksyttyä ääntä, joista 55 kpl annettiin Launosten frisbeegolf-radalle.

Frisbeegolfrata on suunniteltu toteutettavaksi Ratatie – Lukkotie linjauksen itäpuolelle. Alueelle on neuvoteltu Lopen kunnan toimesta yksityisten maanomistajien kanssa kymmenen vuoden maanomistajasopimukset (kiinteistöt 433-404-1-230, 433-404-1-284, 433-404-1-253 ja 433-404-1-252).  Tämän lisäksi rataa sijoitetaan kunnan omistamille maa-alueille (kiinteistöt 433-404-1-258 ja 433-404-7-378). Kentän sijoittumispaikka on valikoitunut sen pohjalta, että alueelle voidaan järjestää pysäköinti sekä helpot kulkuyhteydet rata-alueelle. Lopen kunnalla ei ole osoittaa frisbeegolfradalle muita kunnan omistamia maa-alueita Launosista.

Kyseinen kunnan omistama maa-alue on kaavanmukainen lähivirkistysalue, joten se ei vaadi erillistä lupaa frisbeegolfradan sijoittamisesta alueelle. Lähivirkistysalueella saa harjoittaa lähiliikuntaa ja frisbeegolf on yksi lähiliikunnan muoto. Ympäristöpäällikkö on tehnyt radan ympäristövaikutuksista erillisen lausunnon.

Frisbeegolfrataa suunniteltaessa tuli kuntalaisilta muutamia yhteydenottoja sekä radan puolesta, että sitä vastaan. Launoslaiset ovat myös tehneet 92 asukkaan kirjelmän frisbeegolfradan sijoittamisesta kyseiselle alueelle. Radan rakentamisesta syntyneen keskustelun vuoksi asiasta järjestettiin lopullisen ratakartan valmistumisen jälkeen asukastilaisuus Launosten koululla 11.10.2022. Asukastilaisuudessa nousi esille radan sijoituspaikkaa vastustavia näkemyksiä, mutta enemmistö tilaisuuteen osallistuneista suhtautui positiivisesti esitettyyn suunnitelmaan. Kysymyksiä tuli mm. pysäköintipaikoista, alueen käyttöajoista sekä sen aiheuttamasta häiriöstä. Lisäksi tilaisuudessa huolta herättivät mahdollisen radan ympäristövaikutukset. Ympäristövaikutuksista on pyydetty lausunto ympäristöpäälliköltä, jonka mukaan kevyet maisemahakkuut eivät vaikuta merkittävästi alueen luontoarvoihin.

Vapaa-aikalautakunta päättää radan sijoittumisesta kokouksessaan 10.11.2022. Ennen päätöksentekoa lautakunnan jäsenillä on mahdollisuus käydä tutustumassa frisbeegolfradan suunnitelmaan maastossa.

Karttaluonnos radan suunnitelmasta

karttaluonnos Launosten frisbeegolf kentän suunnitelmasta

Karttaluonnos radan suunnitelmasta

Ilmakuva radan suunnitelmasta

ilmakuva Launosten frisbeegolfkentän suunnitelmasta

Ilmakuva radan suunnitelmasta

Tuula Pirinen

kulttuurituottaja