Seudullinen matkailuorganisaatio Vi­sit Rii­hi­mä­ki mu­kaan We Speak Gay -part­ne­ri­ver­kos­toon

22.3.2024 Matkailu

Visit Riihimäki eli Lopen, Riihimäen ja Hausjärven matkailuorganisaatio on hyväksytty mukaan We Speak Gay -parteniverkostoon. Partneriyritykset sitoutuvat edistämään sateenkaari-inklusiivisuutta omassa verkostossaan ja asiakaskunnassaan. Visit Riihimäelle kumppanuusverkostoon pyrkiminen oli arvokysymys.

We Speak Gay Part­ner

We Speak Gay Partner on B-to-B yrityksille suunnattu kumppanuusohjelma, jossa kumppaniyritykset sitoutuvat edistämään sateenkaari-inklusiivisuutta omassa verkostossa tai asiakaskunnassa. We Speak Gay kumppaneiden kanssa sovitaan viestinnällisestä yhteistyöstä ja koulutuksista ja tietoiskuista ja kumppaniyritys saa käyttää viestinnässä We Speak Gay -tunnusta.

Vi­sit Rii­hi­mä­ki We Speak Gay part­ne­rik­si

Visit Riihimäki on mukana We Speak Gay -partneriverkostossa. ”Arvoihimme kuuluu yhdenvertaisuus, joten koimme vahvasti, että tämä on meidän juttumme”, kertoo Visit Riihimäen Pauliina Lindgren. ”Riihimäen kaupungilla on perinteinen Pride-tapahtuma, joten kumppanuus oli hyvä jatko tälle. Olemme saaneet Hannu Medinan pitämän koulutuksen ja alamme työstämään viestintäämme”, Lindgren jatkaa.

Mik­si sa­teen­kaa­ri-inklusii­vi­suus ja sa­teen­kaa­ri­vies­tin­tä on tär­ke­ää?
Suomessa työelämässä edelleen yhdeksän kymmenestä sateenkaari-ihmisestä kokee, että ei voi olla avoimesti oma itsensä. Tämä perustuu Euroopan Unionin perusoikeusviraston kyselyyn vuodelta 2019. Globaalisti joka kolmannessa maailman maassa homoseksuaalisuus on edelleen rikos, vain vajaassa kahdessakymmenessä on voimassa sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia kunnioittavaa lainsäädäntö, ja vain murto-osassa muunsukupuolisuus on juridisesti tunnustettu. Sateenkaari-ihmiset elävät siis edelleen suurimmaksi osaksi pelossa ja piilossa, kaapissa ilman täysiä ihmisoikeuksia.

We Speak Gay kumppanit ja We Speak Gay jäsenet tekevät arvokasta työtä tämän tilanteen muuttamiseksi sateenkaariviestinnällä. Sateenkaariviestintä on seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden näkyväksi tekemistä sanoin, kuvin ja symbolein. Se on myös tiedon ja tietoisuuden lisäämistä ja sosiaalisen vastuun kantamista.

Lisää tietoja:  www.visitriihimaki.fi

Pauliina Lindgren, markkinointi- ja viestintäpäällikkö,
Visit Riihimäki / RTOY, 0505164004, pauliina.lindgren@riihimaenmessut.fi