Ilmoittautuminen yli 65 -vuotiaiden liikuntaneuvontaryhmään on nyt käynnissä!

17.7.2023 Ikäihmiset

Liikuntaneuvonnan ryhmämuotoinen toiminta käynnistyy elokuussa 9.8. Kohderyhmänä ovat tuki- ja liikuntaelinsairaat ja/tai tyypin 2 diabetesta sairastavat yli 65 -vuotiaat loppilaiset. Syksyn aikana käydään läpi ryhmäläisten liikunta-, uni-, ja ruokailutottumuksia ja pohditaan yksilöllisesti, mitä pieniä tekoja jokainen voisi tehdä kohti terveempiä elintapoja. Ryhmässä saa vertaistukea muilta samankaltaisessa tilanteessa olevilta. Ryhmätoimintaan tulee sitoutua koko syksyksi. Tapaamisia on 6-8 ja viimeinen tapaaminen on marraskuussa. Ilmoittautuminen ryhmään on nyt käynnissä.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Veera Tulonen

liikuntakoordinaattori

Liikuntaneuvonnan käynnistäminen Lopella -hanke