Maksut

Kirjaston maksut 1.11.2020 alkaen

  • Eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen 0,10 €/laina, enintään 5€/laina
  • Lasten- ja nuortenaineistosta ei peritä myöhästymismaksuja.
  • 1. muistutus 1 viikko eräpäivästä   2,00 €
  • 2. muistutus 3 viikkoa eräpäivästä   2,00 €
  • Lasku 8 viikkoa eräpäivästä

  Muistutuskirjemaksu peritään myös lasten- ja nuortenaineistosta.
  Varatusta aineistosta muistutus lähtee heti eräpäivää seuraavana päivänä, 2. muistutus kahden viikon kuluttua.

  Maksut koostuvat myöhästymis- ja muistutuskirjemaksuista. Ne peritään aina, kun lainausjärjestelmä ilmoittaa aineiston olevan myöhässä.

  • Oman kirjaston aineiston varaukset ovat maksuttomia
  • Noutamattomista varauksista peritään 1,00 €/varaus – ei lasten ja nuorten aineistosta
  • 2,00 €/laina
  • Maksu myös noutamattomasta varauksesta
  • Kotimaasta   7,00 €/kpl
  • Ulkomailta todellisten kulujen mukaan
  • Maksu myös noutamattomista varauksista

  Maksamattomat maksut jäävät asiakkaalle velaksi. Lainauskielto tulee voimaan, kun maksuja on kertynyt vähintään 20 € tai enemmän. Laskutettu aineisto siirtyy eräpäivän jälkeen perintätoimiston hoidettavaksi.

  • Uusi kirjastokortti:   2,00 € aikuinen
  • Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton
  • Tulosteet/kopiot A4:   0,50 € mustavalkoinen ja 1,00 € värillinen
  • Muut kopiot kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti
  • Muovikassi 0,20 €/kpl

  (Kirjastotoimenjohtajan päätös kirjaston maksuista 1.10.2020 § 4)