Pikkupässin pyöräilyreitti

Pikkupässin pyöräilyreitillä on mittaa 51 km ja se seurailee Hyvinkään ja Karkkilan välille 1900 -luvun alussa rakennetun kapearaiteisen rautatien ratalinjaa kulkien paikoittain vanhalla ratapenkalla. Reitti on osin sorapintainen ja sen ajettavissa tavallisella pyörällä. Reitti on merkitty opastein. Reitti kulkee moni-ilmeisessä maalaismaisemassa vuoroin autoteillä ja vuoroin ratapenkalla. Lopella reitti, kuten myös ratalinja kulkevat läpi Läyliäisten taajaman. Vanhan rautatien pääteasemille ja välipysäkeille: Kytäjä, Linnamäki, Läyliäinen, Vaskijärvi sekä Hunsala on pystytetty opastustaulut, joissa kerrotaan radasta ja radanvarren historiasta.

Hyvinkään ja Kytäjän välille rakennettiin vuonna 1907 kapearaiteinen rautatie, jota jatkettiin Karkkilaan 1911. Rautatie oli käytössä 60 vuotta aina vuoteen 1967 saakka. Radalla vaunuja vetäneitä ja välillä niitä työntäneitä höyryvetureita nimitettiin Pikkupässeiksi.

Lisää tietoa reitistä | Hyvinkää