Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu TYP

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu eli TYP tarjoaa yksilöllistä räätälöityä palvelua työllistymisen tueksi.

TYP on kunnan, TE-toimiston ja Kelan muodostama asiantuntija- ja palveluverkosto. TYP-yhteispalvelu on tarkoitettu työnhakijoille, jotka tarvitsevat vahvempaa tukea työllistymisessään. Asiakas suunnittelee yhdessä kunnan ja TE-toimiston työntekijöiden kanssa hänelle sopivimman palvelukokonaisuuden. Myös Kelan kuntoutuspalvelut ovat tarvittaessa käytettävissä. Monesti työttömyyttä on ehtinyt kertyä jo pidemmän aikaa ja työllistymisen tueksi on tarpeen sopia erilaisista, yksilöllisen tarpeen mukaisista palveluista. Useimmiten TE-toimisto, kunta tai Kela ohjaavat työnhakijan TYP:n asiakkaaksi, mutta asiakkuuteen voi hakeutua myös itse.

Palvelun tavoitteena on löytää asiakkaan tilannetta parhaalla mahdollisella tavalla tukeva ratkaisu. Ratkaisuna voi olla esimerkiksi työllistyminen, koulutus, kuntoutus tai eläkeselvittelyt. Toiminnan perustana on asiakaslähtöisyys ja lähtökohtana ovat asiakkaan omat tavoitteet ja vahvuudet.