Avustukset loppilaisten rahastosta ovat haettavissa

12.4.2024

Loppilaisten rahasto on perustettu 7.11.2022 ja sen tarkoituksena on vaalia kunnan saamia perintö- ja lahjoitusvaroja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi testamentti- tai lahjoitusmääräyksin loppilaisten hyväksi.

Rahaston alle on perustettu rahaston perustamisvaiheessa kolme alarahastoa:

  • Lopen kunnan vanhusten ja vammaisten tukirahasto
  • Lopen kunnan lasten ja nuorten tukirahasto
  • Lopen kunnan kulttuurin ja liikunnan tukirahasto.

Rahaston sääntöjen mukaisesti rahaston varoista voidaan myöntää avustuksia alarahastojen myöntämiskohteiden mukaisesti. Avustusten hakuaika on jatkuva ja hakemukset voivat olla vapaamuotoisia.

Loppilaisten rahaston säännöt

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät sääntöjen lopusta.

Vuoden 2024 aikana jaetaan sijoitustuottojen mukaisesti avustusta enintään 14 933,02 euroa. Avustussumma jakautuu kolmen eri rahaston kesken siten, että vanhusten ja vammaisten tukirahastolle myönnetään enintään 11 842,72 euroa, lasten ja nuorten tukirahastolle 1 545,16 euroa ja kulttuurin ja liikunnan tukirahastolle 1 545,16 euroa.

Hakemukset tulee toimittaa

  • sähköpostitse osoitteeseen lopen.kunta@loppi.fi otsikolla ”Loppilaisten rahasto/avustushakemus” tai
  • postitse osoitteeseen Lopen kunta, Loppilaisten rahasto/avustushakemus, Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Loppilaisten rahaston jaosto päättää yhdestä kolmeen kertaa vuodessa avustusten jakamisesta: toukokuun alussa, syyskuun alussa ja tarvittaessa määrärahojen riittäessä joulukuun alussa.

Avustuksia saaneiden on esitettävä selvitys avustuksena saatujen varojen käytöstä yhden (1) vuoden kuluessa siitä, kun avustuksen myöntämispäätös on tehty, kuitenkin aina ennen seuraavan avustuksen myöntämistä.

Ensimmäinen avustusten käsittely tehdään loppilaisten rahaston jaostossa 13.5.2024. Tähän kevään käsittelyyn avustushakemukset ennättävät mukaan, kun ne on toimitettu huhtikuun 2024 loppuun mennessä.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja