Materiaali info- ja keskustelutilaisuuteen Lopen kunnan talouden tasapainottamisesta 18.6.2024

19.6.2024 Talous

Loppilaisille järjestettiin info- ja keskustelutilaisuus talouden tasapainottamisen ohjausryhmän esityksen osalta tiistaina 18.6.2024. Tilaisuudessa käytiin läpi  ohjausryhmän esitystä talouden tasapainottamiseksi. Materiaalissa tarkastellaan talouden tasapainottamisen tarpeita, selvitystyön yhteydessä tehtyjä havaintoja, palveluverkkotarkastelua ja talouden sopeuttamisen tarpeita. Tilaisuudessa esitetty materiaali löytyy tämä tiedotteen lopusta.

Talouden tasapainottamisen ohjausryhmän loppuraportti käsitellään kunnanhallituksen ja valtuuston kokouksissa syksyn aikana. Lautakunnat, kunnanhallitus ja valtuusto päättävät (hallintosäännön mukaisin päätäntävaltuuksin) yksittäisistä toimenpiteistä tulevien talousarvioiden valmistelun yhteydessä, yleisten linjausten ja tavoitteiden mukaisesti.

Lopen kunnanhallitus on nimennyt talouden tasapainottamistyölle ohjausryhmän 25.3.2024. Ohjausryhmä on kokoontunut kevään aikana ja ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamiseksi on hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 12.6.2024. 

Lue myös

Lopen kunnan talouden tasapainottamistyö etenee (7.5.2024)

Lopen kunnan talouden tasapainottamiseen tähtäävä selvitystyö on käynnistynyt (17.4.2024)

Mikko Salmela

kunnanjohtaja