Ete­lä-Hä­meen työl­li­syy­sa­lue sai työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön hy­väk­syn­nän

22.11.2023 Työllisyyspalvelut

Riihimäki, Hausjärvi, Janakkala ja Loppi esittivät yhteisen työllisyysalueen perustamista työ- ja elinkeinoministeriölle lokakuussa. Työ- ja elinkeinoministeriö on nyt hyväksynyt Etelä-Hämeen työllisyysalueen muodostamisen näiden neljän kunnan kesken.

“Olemme tehneet neljän kunnan kanssa suuren työn valmistelussa. Haluan kiittää kaikkia kuntia hyvässä hengessä tehdystä yhteistyöstä, sanoo Etelä-Hämeen työllisyysalueen muutosvalmistelija Päivi Vuorinen. “Arvokkaan panoksensa valmisteluun ovat antaneet myös alueen yrittäjät, kolmas sektori ja henkilöstö TE-toimistoista, ELY-keskuksesta ja KEHA-keskuksesta sekä koulutuksen järjestäjät.”

Riihimäen kaupunki tulee tuottamaan Etelä-Hämeen työllisyysalueen palvelut vastuukuntana. Työ- ja elinkeinoministeriön hyväksynnän jälkeen uuden työllisyysalueen valmistelu etenee yritys- ja työnhakija-asiakkaiden palveluiden, uusien toimintamallien sekä tehtävien siirron suunnitteluun.

Etelä-Hämeen työllisyysalueen yhteiseksi toimielimeksi on suunniteltu alueellista työllisyysjaostoa, joka perustetaan vuonna 2024 Riihimäen kaupungin elinvoimalautakunnan alle.

Työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät valtiolta kuntien ja työllisyysalueiden vastuulle 1.1.2025. Uudistuksella pyritään nopeaan ja sujuvaan työllistämiseen sekä vaikuttaviin työnantaja- ja yrityspalveluihin.

Suomen kunnat ehdottivat työ- ja elinkeinoministeriölle yhteensä 45 työllisyysaluetta, joista hyväksyttiin 44. Loka-marraskuussa työ- ja elinkeinoministeriö punnitsi hyväksyttäviä alueita ja niiden määrää ja julkisti päätöksensä tänään 22. marraskuuta.

Työ- ja elinkeinoministeriön uutiseen.