TE2025 -uudistus tuo palvelut lähelle henkilö- ja yritysasiakkaita

3.8.2023 Työllisyyspalvelut

Toimivat työ- ja elinkeinopalvelut ovat keskiössä, kun tavoittelemme niin Kanta-Hämeen alueella kuin valtakunnallisesti työnhakijoiden mahdollisimman nopeaa ja sujuvaa työllistymistä sekä vaikuttavia työnantaja- ja yrityspalveluita. Parhaillaan olemme valmistelemassa historiallisen suurta palvelurakenneuudistusta, jossa TE-palvelut siirtyy kuntien ja työllisyysalueiden vastuulle 1.1.2025.

TE-palvelut siirretään yksittäiselle kunnalle tai useammasta kunnasta muodostuville työllisyysalueille, joiden työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Työllisyysalueen muodostavien kuntien tulee olla maantieteellisessä yhteydessä toisiinsa ja niiden tulee muodostaa työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimiva alue. Kanta-Hämeessä kunnanhallitukset ovat päättäneet kahden työllisyysalueen muodostamisesta: Hämeenlinnan, Hattulan, Forssan seudun kuntien yhteisestä työllisyysalueesta sekä Etelä-Hämeen työllisyysalueesta, johon kuuluvat Riihimäki, Janakkala, Hausjärvi ja Loppi. Kunnat ilmoittavat muodostuneista työllisyysalueistaan työ- ja elinkeinoministeriölle lokakuun 2023 loppuun mennessä. Valtioneuvosto tekee lopullisen päätöksen toteutuvista työllisyysalueista.

Kanta-Hämeen valmistelussa yhteinen tavoitetila on rakentaa niin maakunnallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisesti alueiden erityispiirteet huomioivia TE-palveluita, jossa eri toimijoiden yhteistyö ja verkostotyöskentely on vahvasti esillä.

Valmistelutyö edistyy ripeästi ja hyvässä yhteistyössä. Haluamme yhteisellä tekemisellä rakentaa entistäkin toimivampia palveluita niin työnhakija- kuin yritysasiakkaille. Tahtotilamme työllisyysalueilla on järjestää työllisyyspalvelut siten, että ne tukevat yritysten elinvoimaa ja kilpailukykyä, lisäävät työllistymistä ja hyödyntävät kuntaekosysteemin monia mahdollisuuksia: työllistyminen tehostuu, kun työllisyyspalvelut, kotoutumisen tuki, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla. Kykenemme huomioimaan aikaisempaa paremmin paikalliset tilanteet niin työttömyyden hoidossa kuin työvoimapulan ratkaisemisessakin.

Kahdella työllisyysalueella valmistelemme palvelupolut, sopimukset ja kaikki rakenteet niin sujuviksi, että yritys- ja henkilöasiakkaille yhteistyö näyttäytyy saumattomana. Kun asiakas tarvitsee palvelua Kanta-Hämeen alueella tai muilta työllisyysalueilta, me autamme.

TE25 -uudistuksessa kyse ei ole ainoastaan työllisyyden hoidosta, vaan ennen kaikkea elinvoiman vahvistamisesta yhteistyössä.

Lue uudistuksesta lisää työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Lisätiedot

Päivi Vuorinen
Muutosvalmistelija TE 2025-uudistus

Riihimäen kaupunki, hallinto ja konserni -toimiala
+358 40 686 3160
Eteläinen Asemakatu 2
11130 Riihimäki
paivi.vuorinen@riihimaki.fi