Kohti Lopen elinvoimaisuuden lisäämistä tilannekuvaprosessin avulla

1.9.2023 Elinvoima

Lopella on käynnistetty vuorovaikutteinen tilannekuvan prosessi. Kyseessä on Sitrassa kehitetty kolmesta foorumista koostuva toimintamalli, joka tukee alueiden yritysten, julkisen sektorin ja oppilaitosten kykyä toimia yhdessä alueen kehittämiseksi ja yritysten toimintaedellytysten lisäämiseksi.

Toimintamallin tavoitteena on tunnistaa ne Lopen asiat, joihin alueella on yhdessä tartuttava elinvoiman ja yritysten toimintaedellytysten näkökulmasta. Työn myötä haetaan ratkaisuja, jotka hyödyttävät kaikkia alueen toimijoita. Toimintamalli toteutetaan loppuvuoden 2023 aikana.

Toimintamalli tarjoaa käytännönläheisen prosessin, jossa alueen elinvoiman tilannekuva syntyy toimijoiden vuorovaikutteisen työskentelyn tuloksena hyödyntäen alueelta kerättyä tietoa yritysten näkemyksistä, kehityshankkeista ja väestönkehityksestä.

Vaikka toimintamallin viitekehys on kaikille sama, sen ytimessä on rakentaa yhteistyötä nimenomaan alueiden toimijoiden tarpeista käsin. Siksi toimintamalli on joustava ja suunniteltu niin, että se voidaan ottaa osaksi esimerkiksi kunnan strategiaa tai elinkeinopoliittista ohjelmaa tai se voidaan toteuttaa yhdellä toimialalla.

Työn aikana toteutettavat kolme foorumia vauhdittavat alueen osaamisen uudistumista ja vahvistavat kykyä muuttua ajan mukana. Tilannekuva on loppilaisille toimijoille arvokas yhteinen kartta ja kompassi alueen yhteiselle kehittämiselle.

Fokuksena toimintamallissa on yritysten toimintaedellytykset ja menestymisen mahdollisuudet. Esimerkiksi, jos osaaminen on ajan tasalla ja osaajia riittää, syntyy yrityksille mahdollisuus rakentaa kilpailukykyään ja synnyttää uusia työpaikkoja. Tavoitteena on hyvän kierteen vahvistaminen.

Suomen Kasvukäytävä tukee vuorovaikutteisen toimintamallin toteuttamista alueella. Kasvukäytävä on Helsingistä Seinäjoelle ulottuva aluekehittämisen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on luoda elinvoimaisempi ja kilpailukykyisempi, sekä kansainvälisesti merkittävä asumisen ja kasvun vyöhyke. Loppi on ollut osa Suomen Kasvukäytävää vuodesta 2017.

” Elinvoiman tilannekuvan laatiminen on tärkeää, sillä se auttaa meitä kunnan strategian toimeenpanossa, ja tuo ajankohtaista tietoa tukemaan Lopen elinkeino-ohjelman laadintaa”,  kunnanjohtaja Mikko Salmela toteaa. Vuorovaikutteisen tilannekuvan hankkeeseen on koottu suunnitteluryhmä, johon on pyydetty Lopen kunnan, yritysten, oppilaitosten ja yhteistyötahojen edustajia.

Lisätietoa löytyy Suomen Kasvukäytävän verkkosivuilta 

Mikko Salmela

kunnanjohtaja

Lue myös