Liikuntaneuvontahanke jatkuu – palvelu laajenee työikäisille ja nuorille

11.3.2024 Liikunta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Lopen kunnalle 22 000 euroa hankerahaa liikuntaneuvonnan kehittämiseen vuodelle 2024.  Kyseessä on jatkohanke viime vuonna käynnistyneelle liikuntaneuvontapalvelun kehittämiselle. Hankkeen työntekijänä jatkaa liikuntakoordinaattori Veera Tulonen.

Liikuntaneuvonta on suunnattu terveytensä kannalta liian vähän liikkuville tai muuten tukea terveellisempien elintapojen kanssa tarvitseville. Liikuntaneuvontaprosessi kestää yleensä noin 6-12 kk, ja tarkoituksena on saada aikaan pysyviä elintapojen muutoksia. Neuvontaa toteutetaan asiakkaan ehdolla ja tavoitteena on löytää henkilökohtaisesti juuri asiakkaalle toimivat ratkaisut. Liikuntaneuvontaan kuuluu tapaamisia sekä keskustellen että yhdessä liikkuen. Tapaamisia voi olla sekä etänä että lähitapaamisina. Liikuntaneuvoja toimii prosessissa tukena, mutta asiakas itse tekee pienin askelin muutoksia kohti yhdessä asetettuja tavoitteita. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja hoitaa elintapasairauksia, kuten sydän- ja verisuoni- sekä tuki- ja liikuntaelintensairauksia. Liikuntaneuvonta on maksuton palvelu.

Hankkeen jatkon myötä aukeaa mahdollisuus päästä mukaan liikuntaneuvontaan. Tarjolla on yksilöneuvontaa työikäisille sekä yläasteen ja toisen asteen opiskelijoille. Lisäksi keväällä alkaa ryhmämuotoinen neuvonta yli 65 –vuotiaille. Liikuntaneuvontaan voi hakeutua terveydenhuollon kautta lääkärin tai hoitajan suosituksesta, tai omatoimisesti ottamalla yhteyttä Veeraan. Liikuntaneuvontaan voivat siis hakeutua kaikki loppilaiset 7 –luokkalaisesta ylöspäin sekä kunnan työntekijät, jotka asuvat muualla kuin Lopella.  Lopella liikuntaneuvonnan  on tarkoitus jäädä pysyväksi palveluksi kuntaan hankkeen jälkeenkin.

Vuonna 2023 käynnistynyt palvelu sai asiakkailta positiivista palautetta ja mukana olleet saivat pysyviä muutoksia elintapoihin. Esimerkiksi lihaskuntoharjoittelu lisääntyi ja ruokailuihin tuli säännöllisyyttä, jolloin vireystaso ja jaksaminen paranivat.

Mikäli haluat saada pysyviä muutoksia aikaan,  ota yhteyttä. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa liikkumista ja terveempää elämää!

Seuraa sosiaalisessa mediassa, mitä Lopen kunta tarjoaa liikunnan puitteissa

  • Instagram:  @lopenkunnanliikunta
  • Facebook: Lopen kunnan Liikunta

Lisätietoja suoraan Veeralta tai liikuntaneuvonnan verkkosivulta.

Lyhyesti

  • Liikuntaneuvonta jatkuu Lopella.
  • Maksuton palvelu.
  • Tarkoituksena saada aikaan terveyden kannalta hyödyllisiä ja pysyviä muutoksia.
  • Jos haluat lisätietoja tai haluat hakeutua mukaan liikuntaneuvontaan, voit nyt olla yhteydessä Veeraan: veera.tulonen@loppi.fi, 040 758 7962.

 

Veera Tulonen

liikuntakoordinaattori

Liikuntaneuvonnan käynnistäminen Lopella -hanke