Lopen kunnan arvot ovat lähellä, luova ja luotettava

30.5.2023 kuntastrategia

Lopen kunnan strategia vuosille 2023-2027 hyväksyttiin valtuustossa 29.11.2022. Strategiaan olennaisena osana kuuluvat kunnan toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat kunnan yhteiset arvot jätettiin linjattavaksi ja päätettäväksi erikseen.

Lopen kunnan arvoja työstettiin valtuustoseminaarissa huhtikuussa 2023. Arvotyöskentelyn tuloksena valtuutetut ja kunnan laajennetun johtoryhmän jäsenet valitsivat kolme kunnan toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavaa arvoa jatkotyöstettäväksi ja sanoitettaviksi. Valtuustoryhmien puheenjohtajien valmistelun tuloksena valtuusto päätti kokouksessaan 29.5.2023 kunnan strategiaan liitettäviksi arvoiksi lähellä, luova ja luotettava.

Lähellä

Toimimme niin, että arki on sujuvaa. Palvelumme ovat saavutettavissa ja kunta on helposti lähestyttävä.
Meillä tehdään yhdessä. Tuemme osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
Luonto on meitä lähellä, vaalimme sitä.

Luova

Toimimme ennakkoluulottomasti, rohkeasti ja ratkaisuja hakien.
Uskallamme kokeilla ja onnistua. Emme pelkää epäonnistumista.

Luotettava

Toimintamme on avointa, avarakatseista ja läpinäkyvää.
Teemme sen minkä lupaamme.
Toimimme yhdessä oikeudenmukaisesti, toisiamme arvostaen ja kunnioittaen.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja