Vielä ehdit vaikuttaa Tulevaisuuden Loppi – kuntastrategian valmisteluun

16.8.2022 kuntastrategia

Millainen on Tulevaisuuden Loppi?  Tätä on pohdittu kevään ja kesän aikana laajalla joukolla, sillä Lopella tehdään uutta kuntastrategiaa tuleville vuosille.

Tulevaisuuden Loppea on valmisteltu kunnanvaltuuston, johtoryhmän ja kunnan työntekijöiden seminaareissa kevään ja kesän aikana. Työskentely jatkuu vielä syys- ja lokakuussa valtuuston sekä kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajien työpajoissa. Strategiatyö tuodaan lokakuussa myös lautakuntien käsittelyyn.

Strategiaa on valmisteltu kesän aikana myös osallistamalla eri sidosryhmiä, vapaa-ajan asukkaita ja kunnan henkilöstöä. Työpajoja ja kuulemistilaisuuksia pidettiin niin kolmannen sektorin, kyläyhdistysten kuin yrittäjienkin kanssa. Kuntastrategia vaikuttaa jokaisen loppilaisen elämään ja siksi sen valmisteluvaiheessa on haluttu tarjota useita vaikutusmahdollisuuksia.

Vielä ehdit vaikuttaa, sillä kaikille loppilaisille ja vapaa-ajan asukkaille suunnattuun sähköiseen kyselyyn pääsee vastaamaan 25.8.2022 asti. Kyselyyn pääsee vastaamaan alla olevasta  linkistä

Mikä on Tulevaisuuden Loppi?

Tulevaisuuden Loppi määrittää keskeiset linjaukset tulevaisuuden tahtotilasta ja toimii kunnan arkijohtamisen ja päätöksenteon peruskivenä käynnissä olevan valtuustokauden ajan. Lopen kunnan keskeiset suunnitelmat, ohjelmat ja linjaukset sekä talousarvio toteuttavat tulevaa strategiaa.

Valtuusto päättää strategiasta 28.11.2022. Strategiatyön kumppanina toimii Hälsa.

Mikko Salmela

kunnanjohtaja