Lopen kunnan talousarvio 1,46 miljoonaa euroa alijäämäinen

14.11.2023 Talous

Lopen kunnan talousarvio vuodelle 2024 on valmistumassa. ”Lopen kunnan vuoden 2024 talousarvioesitys on 1 463 700 euroa alijäämäinen. Valtionosuuksien leikkaukset sekä valtakunnalliset palkankorotukset ja yleinen kustannustason nousu ovat kokonaisuutena vieneet kunnan taloutta vaikeaan suuntaan. Onneksi kunnan taloutta on aikaisempina vuosina hoidettu vastuullisesti. Tämä helpottaa talouden haasteista selviämistä, vaikka käyttötalouden säästöjä joudutaankin nyt hakemaan. Myös investointien suhteen on syytä olla lähivuosina varovainen”, toteaa kunnanjohtaja Mikko Salmela.

Vuoden 2024 talousarvion toimintamenoiksi on arvioitu noin 26,4 miljoonaa euroa, joka on 0,9 % enemmän kuin talousarviossa 2023. Toimintatuloiksi on arvioitu noin 4,6 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa 3,9 % laskua vuoden 2023 talousarvioon verrattuna. Valtionosuuksiin on puolestaan arvioitu Valtiovarainministeriön laskelmien mukaisesti laskua noin 1,3 miljoonaa euroa vuoden 2023 toteuman tasosta.

”Kunnan verotulojen odotetaan kuitenkin olevan talouden heikoista näkymistä huolimatta hyvällä tasolla. Tätä tukee Lopen hyvä työllisyysaste; kuntalaisten työttömyysaste on pysynyt alhaisena, ollen 2023 syyskuussa 4,8 %”, kertoo kunnanjohtaja Mikko Salmela. Verotulojen arvioidaan kasvavan 2,4 % vuoden 2023 talousarviosta.

Valtuusto päätti vuoden 2024 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentit kokouksessaan 6.11.2023. Tuloveroprosentti vuodelle 2024 on 8,90 %. Kiinteistöveroprosentit ovat

  • yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %
  • maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
  • vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,41 %
  • muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,93 %
  • voimalaitosrakennusten ja loppusijoitusrakennusten kiinteistöveroprosentti 3,10 %
  • tuloverolain 22 §:ssä tarkoitettujen yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien rakennusten, jotka ovat yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä, yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00 %
  • rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,00%.

Vuoden 2024 investointien kokonaisuus on 1 654 000 euroa. Investointisuunnitelma on tavoitteena pitää myös suunnitelmavuosina tällä matalammalla tasolla. Vuosina 2022 ja 2023 investointien toteuma on ollut selkeästi korkeampi uudisrakennushankkeiden vuoksi.

”Yhä tiukkenevassa taloudellisessa ympäristössä pyritään kuitenkin pitämään kiinni strategiaan kirjatuista tavoitteista vahvistaa taajamien ja kylien elinvoimaa, luoda osallisuudella hyvinvointia ja varmistaa kunnan suunnitelmallinen kasvu. Näiden perustana on paitsi tasapainoinen talous, myös kunnan osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Menestyäksemme meidän tulee edelleen olla rohkeita ja innovatiivisia. Olen varma, että Loppi pärjää”, toteaa kunnanjohtaja Mikko Salmela.

Lopen kunnanhallitus käsitteli kunnan talousarviota 2024 kokouksessaan 13.11.2023. Valtuusto puolestaan käsittelee talousarviota kokouksessaan 27.11.2023.

Mikko Salmela

kunnanjohtaja

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja