Lopen kunta ottaa käyttöön eettisen ilmoituskanavan

30.3.2023 Asiointi

Lopen kunta ottaa käyttöön uuden sähköisen ilmoituskanavan (Whistleblow-kanava). Kanavan kautta voit tehdä ilmoituksen mahdollisesta väärinkäytösepäilystä tai väärinkäytöksestä. Kanavan avulla parannamme entisestään toimintamme vastuullisuutta. Kanava on EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin mukainen tapa varmistaa, että väärinkäytöksestä voi ilmoittaa turvallisesti.

Lisätietoja Asioinnin sivulta >>

Kuka voi tehdä ilmoituksen väärinkäytöstä ilmoituskanavan kautta?

Luottamuksellisen ilmoituksen voivat tehdä Lopen kuntaorganisaation

  • nykyiset ja entiset työntekijät sekä työnhakijat
  • alihankkijoiden ja toimittajien palveluksessa olevat työntekijät
  • harjoittelijat ja vapaaehtoistyöntekijät

Mistä asioista ilmoituksen voi tehdä?

Palvelu tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä kuten sopimattomasta menettelystä tai vilpillisestä, epäasianmukaisesta, epärehellisestä, laittomasta tai piittaamattomasta toiminnasta tai käytöksestä.

Asiakaspalautteet eivät kuulu eettiseen kanavaan

Mikäli haluat antaa palautetta muista asioista, voit jättää palautteesi sähköisellä palautelomakkeella.  Tietoturvaloukkauksissa ja tietosuoja-asioissa, kuten järjestelyjen puutteissa ilmoitukset tehdään Tietosuojan verkkosivulla ”Viesti tietosuojavastaavalle” tai suoralla yhteydenotolla tietosuojavastaavalle.

Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun direktiivin (EU) 2019/1937, ns. Whistleblower-direktiivi hyväksyttiin vuonna 2019. Kansallista täytäntöönpanoa valmistellaan parhaillaan oikeusministeriössä ja työ- ja elinkeinoministeriössä. Tämänhetkisen tiedon mukaan laki tullee voimaan vuoden 2023 aikana. Ilmoittajansuojelulaki astui voimaan 1.1.2023.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja

Lue myös