Eettinen ilmoituskanava

Lopen kunnan eettisen ilmoituskanavan kautta (Whistleblow-kanava) voi tehdä ilmoituksen mahdollisesta väärinkäytösepäilystä tai väärinkäytöksestä. Kanavan avulla parannamme entisestään toimintamme vastuullisuutta. Kanava on EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin mukainen tapa varmistaa, että väärinkäytöksestä voi ilmoittaa turvallisesti.

Kuka voi tehdä ilmoituksen väärinkäytöstä ilmoituskanavan kautta?

Luottamuksellisen ilmoituksen voivat tehdä Lopen kuntaorganisaation

 • nykyiset ja entiset työntekijät sekä työnhakijat
 • alihankkijoiden ja toimittajien palveluksessa olevat työntekijät
 • harjoittelijat ja vapaaehtoistyöntekijät

Mistä asioista ilmoituksen voi tehdä?

Kanava tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä, kuten sopimattomasta menettelystä tai vilpillisestä, epäasianmukaisesta, epärehellisestä, laittomasta tai piittaamattomasta toiminnasta tai käytöksestä.

 • Ilmoituksen käsittelee kunnan käsittelyryhmä, johon kuuluvat kunnanjohtaja, talous- ja hallintojohtaja sekä henkilöstöpäällikkö. Ilmoitukset otetaan käsittelyyn seitsemän päivän kuluessa niiden jättämisestä, ja ne ratkaistaan enintään kolmen kuukauden kuluessa.

  Jos haluat, että otamme sinuun asian käsittelyyn liittyen yhteyttä, täytä vähintään sähköpostiosoite tai puhelinnumero. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

  Lähetettyäsi ilmoitus lomakkeen järjestelmään saat vahvistuksen sen vastaanottamisesta, mikäli tallensit sähköpostiosoitteen. Ilmoitukseen voi lisätä myös liitteitä.  Sinulle voidaan esittää kysymyksiä asian käsittelyn aikana vain, jos tallensit sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron.

 • Kaikkiin ilmoituksiin suhtaudutaan vakavasti. Ilmoituksen saatuaan käsittelyryhmä päättää sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Jos ilmoitus hyväksytään, ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin tutkimusta varten.

  Käsittelyryhmä voi hylätä ilmoituksen, jos:

  • väitetty väärinkäytös ei kuulu Whistleblow-ohjeiden mukaisesti ilmoitettaviin asioihin,
  • ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vain vahingoittamistarkoituksessa,
  • saatavilla ei ole riittävästi tietoa, jotta lisätutkimus olisi mahdollinen,
  • ilmoituksessa esitetty asia on jo ratkaistu,
  • ilmoituksessa on esitetty tietoja, jotka ovat mahdollisia tunkeilevia, luonteeltaan henkilökohtaisia tietoja, jotka koskevat muun muassa terveyttä tai poliittisia, seksuaalisia tai uskonnollisia käsityksiä.
 • Jos ilmoittaja ilmaisee aidon epäilyn, ei hänen tarvitse pelätä työnsä menettämistä tai minkäänlaisia muita seuraamuksia tai henkilökohtaisia haittoja ilmoituksen seurauksena. Ei ole merkitystä, erehtyykö ilmoittaja edellyttäen, että hän toimii vilpittömin mielin, eli ei yritä tahallaan vahingoittaa toista henkilöä ilmoituksellaan. Ilmoituskanavan väärinkäyttö eli väärän tiedon tahallinen ilmoittaminen on sen sijaan vakava rikkomus, joka voi johtaa jatkotoimenpiteisiin.

  Tarkoituksenmukaisuuden puitteissa ei-anonyymille ilmoittajalle tiedotetaan tutkimuksen väitteitä koskevista tuloksista samalla kuitenkin huomioiden niiden henkilöiden yksityisyys, joita vastaan väitteet on esitetty sekä muut luottamuksellisuuteen liittyvät seikat.

  Rikoksista syytettäessä ilmoittajalle ilmoitetaan, että hänen henkilöllisyytensä voidaan joutua paljastamaan viranomaisen suorittaman esitutkinnan ja oikeudenkäyntien yhteydessä.

 • Niiden henkilöiden oikeuksiin, joita ilmoitukset koskevat, sovelletaan asianmukaista tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Asianosaisilla on oikeus tutustua itseään koskeviin tietoihin ja vaatia tarkistuksia, jos tiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita.

  Näihin oikeuksiin sovelletaan kaikkia välttämättömiä turvaamistoimenpiteitä, joita tarvitaan todisteiden tuhoamisen sekä muiden ilmoituksen käsittelyyn ja tutkintaan kohdistuvien haitantekojen estämiseksi.

 • Ilmoituskanavasta tiedot poistuvat vuoden kuluessa selvityksen tekemisestä. Mikäli selvitykset johtavat jatkotoimiin, tarvittava dokumentaatio säilytetään erillisessä arkistossa mahdollisten jatkotoimien edellyttämän ajan. Säilytysaika voi kuitenkin vaihdella pakottavien säännösten vaatimuksesta.

Asiakaspalautteet eivät kuulu eettiseen kanavaan

Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun direktiivin (EU) 2019/1937, ns. Whistleblower-direktiivi hyväksyttiin vuonna 2019. Kansallista täytäntöönpanoa valmistellaan parhaillaan oikeusministeriössä ja työ- ja elinkeinoministeriössä. Tämänhetkisen tiedon mukaan laki tullee voimaan vuoden 2023 aikana. Ilmoittajansuojelulaki astui voimaan 1.1.2023.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja