Osallistu ja vaikuta

Tutustu erilaisiin vaikuttamisen kanaviin ja työkaluihin koostamassamme vaikuttamisen osiossa. Osallistu ja vaikuta omalla tavallasi joko sähköisesti tai kasvokkain.

  • Kuntalain 23 §:n mukaan kuntalaisilla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

    Aloitteesta tulee ilmetä, mihin kunnan toimintaan kuuluvaan asiaan aloitteella halutaan vaikuttaa. Aloitteella ei tarkoiteta kyselyjä eikä henkilökohtaisia hakemuksia tai anomuksia.

    Kuntalaisaloitteen voi tehdä Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa tai sen voi toimittaa postitse Lopen kuntaan osoitteella: Yhdystie 5, 12700 Loppi.

  • Otakantaa.fi on kansalaisten, järjestöjen ja viranomaisten keskinäistä vuoropuhelua ja osallistumista tehostava verkkopalvelu. Palvelu helpottaa kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia sekä lisää päätösten valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja parantaa niiden laatua.

    Otakantaa.fi on osa oikeusministeriön laajempaa demokratiapalvelukokonaisuutta, jossa tarjotaan palveluita demokraattiseen vaikuttamiseen ja osallistumiseen. Muut demokratiapalvelut ovat
    kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, lausuntopalvelu.fi, puoluerekisteri.fi ja demokratia.fi.