Pilpalan koulun oppilastilanteesta johtuen esitetään käynnistettäväksi valmistelu koulun lakkauttamiseksi 1.8.2023 alkaen

20.10.2022 Perusopetus

Pilpalan koulun oppilasmäärä on ollut alle 20 oppilasta vuosina 2019, 2020, 2021 ja 2022.

Sivistyslautakunnan kokoukseen 27.10.2022 esitetään, että Pilpalan koulun lakkauttamista 1.8.2023 alkaen aletaan valmistella. Valmistelun aikana arvioidaan, jatketaanko opetusta Pilpalan koulussa vai lakkautetaanko Pilpalan koulu 1.8.2023 alkaen ja Pilpalan alueen oppilaiden lähikouluksi osoitetaan Lopen yhtenäiskoulu. Valmistelun aikana suoritetaan lapsivaikutusten arviointi.

Asian vireillä olemisesta ja vaikutusmahdollisuuksien varaamisesta ilmoitetaan erikseen marraskuun alussa. Lopullisen päätöksen koulun lakkauttamisesta tekee valtuusto.

Sivistysjohtajan esitykseen ja valmisteluun liittyvään aineistoon voi tutustua verkkosivulla Pilpalan koulun tulevaisuus 

 

Anne Haakana

sivistysjohtaja