Sivistyslautakunta päätti 27.10.2022 käynnistää Pilpalan koulun lakkauttamisen valmistelun

28.10.2022 Perusopetus

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 27.10.2022, että Pilpalan koulun lakkauttamista 1.8.2023 alkaen aletaan valmistella. Valmistelun aikana arvioidaan, jatketaanko opetusta Pilpalan koulussa vai lakkautetaanko Pilpalan koulu 1.8.2023 alkaen ja Pilpalan alueen oppilaiden lähikouluksi osoitetaan Lopen yhtenäiskoulu. Valmistelun aikana suoritetaan lapsivaikutusten arviointi.

 

Asian vireillä olemisesta ja vaikutusmahdollisuuksien varaamisesta ilmoitetaan seuraavaa:

  • Ilmoitus asian vireillä olemisesta ja vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja Internet-sivuilla sekä Wilma-järjestelmässä 1.11.2022, ViikkoUutisissa 2.11.2022 sekä Lopen lehdessä 3.11.2022.
  • Kuulemistilaisuus pidetään Pilpalan koulussa 16.11.2022 klo 18.
  • Pilpalan opetushenkilöstön kuuleminen 16.11.2022 klo 16.30.
  • Kirjalliset mielipiteet Pilpalan koulun lakkauttamisesta ja sen vaikutuksista on jätettävä osoitteella
    Lopen kunta, Sivistystoimiala, Yhdystie 5, 12700 Loppi tai sähköpostitse: Lopen.kunta@loppi.fi 30.11.2022 klo 15.00 mennessä. Mielipiteet liitetään asian valmistelumateriaaliin.
  •  Nuorisovaltuuston, vanhempaintoimikuntien ja ammattijärjestöjen lausunnot on jätettävä osoitteella
    Lopen kunta, Sivistystoimiala, Yhdystie 5, 12700 Loppi tai sähköpostitse: Lopen.kunta@loppi.fi 30.11.2022 klo 15.00 mennessä. Lausunnot liitetään asian valmistelumateriaaliin.

Valmistelun jälkeen asian käsittely jatkuu sivistyslautakunnassa 15.12.2022. Lopullisen päätöksen koulun lakkauttamisesta tekee valtuusto.

Valmisteluun liittyvään aineistoon voi tutustua verkkosivulla Pilpalan koulun tulevaisuus