Valtuusto päätti vuoden 2024 talousarviosta

27.11.2023 Päätöksenteko

Valtuusto kokoontui maanantaina 27.11.2023 kokoukseen käsittelemään talousarviota 2024 ja hulevesimaksun käyttöönottoa.

Valtuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman. Talousarvio 2024 on 1 463 700 euroa alijäämäinen ja investointiesitys on kokonaisuudessaan 1 654 000 euroa. Lisäksi valtuusto hyväksyi pitkäaikaisten lainojen lainanottovaltuudeksi kunnanhallitukselle enintään 1,5 miljoonaa euroa.

Valtuusto käsitteli esitystä hulevesimaksun käyttöönotosta ja vuosittain perittävästä maksusta. Valtuusto päätti että hulevesimaksu otetaan käyttöön 1.1.2024 alkaen. Hulevesimaksu määräytyy vuosittain perittävänä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena maksuna. Asemakaava-alueella sijaitsevalle kiinteistölle määräytyvään maksuun vaikuttavat pinta-ala ja kiinteistön käyttötarkoitus. Kiinteistön käyttötarkoitus määrittää maksuun liittyvän kertoimen.
Hulevesimaksut eri pinta-alaluokissa:
–  kiinteistön kokonaispinta-ala < 2 500 m², hulevesimaksu 30 €/vuosi
– kiinteistön kokonaispinta-ala > 2 500 m², hulevesimaksu 50 €/vuosi

Lisäksi valtuusto käsitteli  mm. vastauksia arviointikertomukseen 2022. Lisää Lopen kunnan valtuuston käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 29.11.2023.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja