Näh­tä­vil­lä ole­vat suun­nit­te­lu­tar­ve­rat­kai­sut

Tällä verkkosivulla voit tutustua nähtävillä oleviin suunnittelutarveratkaisuihin.

Makkarahuhdansuon aurinkovoimala

Forus Oy hakee suunnittelutarveratkaisua Lopen Makkarahuhdansuolle rakennettavaksi suunnitellulle aurinkovoimala-alueelle. Suunnitellun aurinkovoimala-alueen koko on noin 53 ha. Makkarahuhdansuon alue sijaitsee Lopen kunnassa noin 5 kilometriä länteen Riihimäen kaupungista.

Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Liite 1 Luontoselvitys

Liite 2 Asemapiirros

Liite 3 YVA-tarveselvitys

Liite 4 Hulevesiselvitys

Liite 5 Hiilitaseselvitys

 

Asukastilaisuus 3.4. muistio ja esitykset (ei lupahakemuksen liite)