K.F.A. ja Edla Johanna von Qvantenin opintorahastosäätiön apurahat haettavana 15.10.2023 asti

8.9.2023

K.F.A. ja Edla Johanna von Qvantenin opintorahastosäätiö julistaa haettavaksi apurahoja lukiossa, ammattiin valmistavassa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa, korkeakoulussa tai yliopistossa opiskeleville nuorille. Apurahoja myönnetään yhteensä 40 000 euroa.

Apurahaa voi hakea v. 1997 tai myöhemmin syntynyt Lopen seurakunnan nykyinen tai entinen jäsen. Jos hakija ei ole Lopen seurakunnan jäsen, hakemisen edellytyksenä on että hän on toisen evankelisluterilaisen seurakunnan jäsen ja on jatko-opintojensa aloittamista edeltävien viiden vuoden aikana ollut vähintään kolme vuotta Lopen seurakunnan jäsen.

Apurahoja jaettaessa kiinnitetään huomiota hakijan menestymiseen opinnoissa sekä varallisuusasemaan.  Hakemus on täytettävä huolellisesti kaikilta osin. Hakemukseen on liitettävä oppilaitoksen allekirjoituksella varustettu opiskelutodistus.

Hakemukset liitteineen on toimitettava 15.10.2023 mennessä Palvelupiste Rosamundaan (Kunnankirjasto, Kauppatie 3) tai postitse osoitteella: von Qvantenin opintorahastosäätiö, Lopen kunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Myönnetyt apurahat maksetaan joulukuun 2023 loppuun mennessä.

Lisätietoja antaa

säätiön asiamies Eija Heinonen
eija.heinonen@loppi.fi
puh. 040 352 3560.