Koulutulokkaat, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ja esiopetukseen ilmoittautuminen sekä varhaiskasvatukseen haku

20.2.2024 Varhaiskasvatus

Perusopetuksen 1. luokalla aloittavat

Vuonna 2017 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2024. Oppilaan koulupaikka määritellään nk. lähikouluperiaatteella digi- ja väestötietovirastosta tammikuussa 2024 saadun osoitetiedon perusteella. Koulupaikkaa ei tarvitse erikseen hakea.

Huoltajille lähetetään helmikuussa Wilmassa täytettäväksi ”Oppivelvollisuusilmoitus ja koulutulokkaan esitiedot” –lomake. Päätös koulupaikasta lähetetään maaliskuun aikana.

Mikäli

 • perheellä on Maistraatin myöntämä turvakielto,
 • huoltaja hakee poikkeusta lapsensa koulunkäynnin aloittamiseen,
 • huoltaja hakee lapselleen koulupaikkaa muuhun kuin lähikouluun,
 • oppilaan kotikunta on muu kuin Loppi,

koulupaikkaa tulee hakea sähköisellä lomakkeella 28.2.2024 mennessä.
Linkki lomakkeeseen >>

Esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetukset

Huoltajan tulee hakea kuljetusetuutta esiopetuksessa ja ensimmäisellä luokalla aloittavalle oppilaalle (vaikka lapselle olisi myönnetty esiopetuskuljetus) 30.4.2024 mennessä.

Kuljetusetuutta haetaan

 • sähköisellä lomakkeella
  Linkki lomakkeeseen >>
 • tai Wilmassa: Hakemukset ja päätökset – Tee uusi hakemus – Hakemus koulu- ja esiopetuskuljetukseen

Koulukuljetuspäätökset tehdään kesän aikana.

Esiopetuksen sekä perusopetuksen 1. luokan oppilaille järjestetään maksuton koulukuljetus lähikouluun tai esiopetuspaikkaan, jos oppilaan koulumatka on pidempi kuin kolme kilometriä. Poikkeuksia kilometrirajoissa (esim. 2,9 km) ei tehdä, vaan kaikkia oppilaita kohdellaan samoin perustein.

Koulu- ja esiopetuskuljetusten säännöt ja periaatteet

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen

Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisesta tiedotetaan myöhemmin.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2024–2025 vuonna 2018 syntyneille lapsille. Esiopetuspäivän pituus on neljä tuntia (klo 9–13). Esiopetukseen osallistumisesta vastaa huoltaja. Esiopetusta järjestetään Kirkonkylän alueella päiväkoti Muksumäessä, Launosten alueella päiväkoti Sirkuksen esiopetustiloissa (koulun yhteydessä), Läyliäisten alueella päiväkoti Pellavan esiopetustiloissa (koulun yhteydessä) sekä Länsi-Lopen koulussa.

Esiopetukseen tulee ilmoittautua 29.2.2024 mennessä.

Kaikille vuonna 2018 syntyneille lapsille osoitetaan esiopetuspaikka, josta tiedotetaan lapsen huoltajia kirjeellä. Kirjeen mukana on ohje esiopetukseen ilmoittautumisesta ja tarvittaessa täydentävään varhaiskasvatukseen hakemisesta. Mikäli perheellä on turvakielto tai perhe muuttaa kuntaan tammikuun 2024 jälkeen, tulee ottaa yhteyttä varhaiskasvatuspäällikköön p. 019 758 6015.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus on maksullista ja sitä järjestetään myös perusopetuksen loma-aikoina.

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen hakeminen

1.8.2024 alkavalle toimintakaudelle on lapsen varhaiskasvatuspaikkaa haettava viimeistään 31.3.2024.

Varhaiskasvatuspaikkaa päiväkotiin tai perhepäivähoitoon on haettava vähintään neljä (4) kuukautta ennen kuin hoitoa tarvitaan. Palvelujen sujuvuuden vuoksi huoltajia pyydetään pitämään hakemustiedot ajan tasalla mm. hoidon alkamisajan suhteen. Mikäli hoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Hakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden. Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan  huoltajan eDaisyn kautta. Palveluun kirjaudutaan huoltajan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Linkki eDaisyyn>>

Päiväkotien yhteystiedot

 • Kirkonkylän päiväkoti Satakieli, p. 019 758 6083, Uotilantie 7, 12700 Loppi
 • Launosten päiväkoti Sirkus, p. 019 758 6008, Ratatie 11, 12540 Launonen
 • Läyliäisten päiväkoti Pellava ja kunnallinen perhepäivähoito, p. 019 758 6118, Oilantie 3, 12600 Läyliäinen