Koulutulokkaat, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ja esiopetukseen ilmoittautuminen sekä varhaiskasvatukseen haku

10.3.2023 Varhaiskasvatus

Koulutulokkaat

Vuonna 2016 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2023. Oppilaan koulupaikka määritellään nk. lähikouluperiaatteella digi- ja väestötietovirastosta tammikuussa 2023 haetun osoitetiedon perusteella.

Lopen kunnan perusopetuksen ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden huoltajille lähetetään helmikuussa Wilmassa täytettäväksi Oppivelvollisuusilmoitus ja koulutulokkaan esitiedot –lomake. Päätös koulupaikasta lähetetään maaliskuun aikana.

Mikäli

 • perheellä on Maistraatin myöntämä turvakielto,
 • huoltaja hakee poikkeusta lapsensa koulunkäynnin aloittamiseen,
 • huoltaja hakee lapselleen koulupaikkaa muuhun kuin lähikouluun,
 • oppilaan kotikunta on muu kuin Loppi

koulupaikkaa tulee hakea sähköisellä lomakkeella 28.2.2023 mennessä.

Lomake

Koulu- ja esiopetuskuljetukset

Huoltajan tulee hakea kuljetusetuutta esiopetuksessa ja ensimmäisellä luokalla aloittavalle oppilaalle (vaikka lapselle olisi myönnetty esiopetuskuljetus) 30.4.2023 mennessä. Kuljetusetuutta haetaan sähköisellä lomakkeella tai Wilmassa (Hakemukset ja päätökset – Tee uusi hakemus – Hakemus koulu- ja esiopetuskuljetukseen).

Lomake

Koulukuljetuspäätökset tehdään kesän aikana.

Esiopetuksen sekä perusopetuksen 1. luokan oppilaille järjestetään maksuton kuljetus lähikouluun, jos oppilaan koulumatka on pidempi kuin kolme kilometriä. Poikkeuksia kilometrirajoissa (esim. 2,9 km) ei tehdä, vaan kaikkia oppilaita kohdellaan samoin perustein.

Koulu- ja esiopetuskuljetusten säännöt ja periaatteet

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2023 – 2024 koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan päättyy 31.3.2023. Aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan Wilman kautta tai Lopen kunnan verkkosivuilta sähköisellä lomakkeella.

Toimintaa järjestetään kaikkina arkikoulupäivinä (ei lauantaisin) 1. ja 2. luokan oppilaille sekä

1.–9.–luokkien oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Toiminta-aika on pääsääntöisesti klo 7–17 välillä.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2023 – 2024 vuonna 2017 syntyneille lapsille. Esiopetuspäivän pituus on neljä tuntia (klo 9–13 tai klo 8.30 – 12.30). Esiopetukseen osallistumisesta vastaa huoltaja. Esiopetusta järjestetään Kirkonkylän alueella päiväkoti Muksumäessä, Launosten alueella päiväkoti Sirkuksen esiopetustiloissa (koulun yhteydessä), Läyliäisten alueella päiväkoti Pellavan esiopetustiloissa (koulun yhteydessä) sekä Länsi-Lopen koulussa.

Esiopetuspaikan ilmoittautuminen on 28.2.2023 mennessä.

Kaikille vuonna 2017 syntyneille lapsille osoitetaan esiopetuspaikka, josta tiedotetaan lasten huoltajia kirjeellä. Kirjeen mukana on ohje esiopetukseen ilmoittautumisesta ja tarvittaessa täydentävään varhaiskasvatukseen hakemisesta. Mikäli perheellä on turvakielto tai perhe muuttaa kuntaan tammikuun 2023 jälkeen, tulee ottaa yhteyttä varhaiskasvatuspäällikköön p. 019 758 6015.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus on maksullista ja sitä järjestetään myös perusopetuksen loma-aikoina.

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen haku

1.8.2023 alkavalle toimintakaudelle on lapsen varhaiskasvatuspaikkaa haettava viimeistään 31.3.2023. 

Varhaiskasvatuspaikkaa päiväkotiin tai perhepäivähoitoon on haettava vähintään neljä (4) kuukautta ennen kuin hoitoa tarvitaan. Palvelujen sujuvuuden vuoksi huoltajia pyydetään pitämään hakemustiedot ajan tasalla mm. hoidon alkamisajan suhteen. Mikäli hoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Hakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden. Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan Lopen kunnan verkkosivuilta löytyvän huoltajan eAsioinnin kautta

Huoltajan eAsiointi

Palveluun kirjaudutaan huoltajan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhteystiedot

 • Kirkonkylän päiväkoti Satakieli, p. 019 7586083
  Uotilantie 7, 12700 Loppi
 • Launosten päiväkoti Sirkus, p. 019 7586008
  Ratatie 11, 12540 Launonen
 • Läyliäisten päiväkoti Pellava ja kunnallinen perhepäivähoito, p. 019 7586118 Oilantie 3, 12600 Läyliäinen