Lopen varhaiskasvatus ja esiopetus saa kiitosta huoltajilta

10.4.2024 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen huoltajille tehtiin kevättalvella laaja asiakaskysely. Kyselyllä kerättiin palautetta muun muassa uudesta Daisy-toiminnanohjausjärjestelmästä, kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta lasten kanssa, sekä kokemuksia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arjesta.

Kyselyyn vastasi 139 huoltajaa. Edellinen kysely tehtiin vuonna 2021, jolloin vastaajia oli 91. Varhaiskasvatuksen piirissä Lopella on noin 290 lasta.

97 % vastaajista oli kokonaisuudessaan tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Lopen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaan. Erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä oltiin muun muassa varhaiskasvatukseen hakiessa saatuun hoitopaikkaan, aloituskeskusteluihin ja lapsen aloitukseen ryhmässä, monipuoliseen toimintaan, kaverisuhteiden tukemiseen ja kiusaamiseen puuttumiseen sekä myönteiseen ilmapiiriin ryhmissä.

Kiitos teille kaikille! Teette tärkeää työtä ja olette lapsille kuin toinen perhe.

Huoltajan palaute

Huolia tai kehittämistoiveita nousi muun muassa viestinnästä ja tiedottamisesta, ryhmien käytänteiden kertomisesta, sekä vaihtuvista sijaisista. Huoltajat toivovat, että pieneenkin kiusaamiseen puututaan matalalla kynnyksellä. Lisäksi toivottiin lisää retkiä esimerkiksi palolaitokselle ja luontokohteisiin.

Kyselyä tehtäessä Daisy toiminnanohjausjärjestelmä oli ollut käytössä vasta pari kuukautta.  Uuteen järjestelmään vastaajista 64 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Hoitoaikavarausten tekemien koettiin sujuvaksi, mutta viestinnän ja ilmoitusten osalta on ollut vielä hankaluuksia. Lapsiryhmän toiminnasta saadaan vastaajien mielestä DaisyFamilyn kautta hyvin tietoa.

”Haluamme kiittää huoltajia kyselyyn vastaamisesta ja saaduista palautteista. Niiden pohjalta on hyvä jatkaa Lopen varhaiskasvatuksen kehittämistä”, – kiittelee varhaiskasvatuspäällikkö Nina Sillanpää.

Tutustu kyselyn koosteeseen

Nina Sillanpää

varhaiskasvatuspäällikkö