Liikuntasalit muuttuivat vuokravapaiksi kaikille loppilaisille 1.1.2023 alkaen

13.1.2023 Sisäliikuntapaikat

Liikuntasalit ovat maksuttomia kaikille kuntalaisille 1.1.2023 alkaen. Vuokravapaus koskee Elmolan liikuntasalia, Loppisalia sekä Launosten, Läyliäisten ja kyläkoulujen liikuntasaleja. Tilat ovat käyttötarkoituksesta riippumatta maksuttomia mm. loppilaisille yksityishenkilöille, yhdistyksille, yrityksille, seurakunnalle, puolueille ja järjestöille. Ulkopaikkakuntalaisille tilojen käyttö on edelleen maksullisista. Vuokravapaus koskee vain liikuntasaleja, ei Elmolan kuntosalia eikä Loppisalin ruokalaa tai jakelukeittiötä.

Tilan varaajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt ja varaaja vastaa tilassa tapahtuvasta toiminnasta.

Liikuntasalien vuokravapaus perustuu valtuuston päätökseen 28.11.2022.