Lopen kunnan tilinpäätös ylijäämäinen

27.3.2023 Talous

Lopen kunnan vuoden 2022 tilinpäätös on 115 308 euroa ylijäämäinen. Ylijäämäiseen tulokseen vaikuttaa merkittävästi arvioitua paremmin toteutuneet verotulot. ”Kunnan verotulot kehittyivät suotuisasti niin kunnallisverojen, yhteisöverojen kuin kiinteistöverojenkin osalta ja verojen kokonaiskertymä oli kaikkien aikojen ennätys 33 775 938 euroa” – toteaa kunnanjohtaja Mikko Salmela.

Verotulojen positiivisen toteuman lisäksi myös valtionosuuksien määrä nousi vuoteen 2021 verrattuna. Loppi sai vuonna 2022 verotuloja ja valtionosuuksia yhteensä asukasta kohti laskettuna 6 769,52 euroa. Vuonna 2021 valtionosuus asukasta koti oli  6 355,17 euroa.

Yleisen talouskehityksen epävakaus ja sen vaikutus muun muassa energian, polttoaineiden ja materiaalien hintojen sekä lainojen korkokulujen nousuun ja edelleen koronapandemian aiheuttamien vaikutusten seu-raukset näkyivät vuoden 2022 toimintamenojen kehityksessä ja toteumassa. Vuonna 2022 toimintamenojen toteuma oli n. 56,2 miljoonaa euroa ja toimintamenot kasvoivat 7,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintatuottojen toteuma oli vuonna 2022 yhteensä n. 6,1 miljoonaa euroa ja toimintatuotot pienenivät 17,3 % edellisvuoteen verrattuna.

Kunnan verotulot kehittyivät suotuisasti niin kunnallisverojen, yhteisöverojen kuin kiinteistöverojenkin osalta ja verojen kokonaiskertymä oli kaikkien aikojen ennätys 33 775 938 euroa.

kunnanjohtaja Mikko Salmela

Investointimenot toteutuivat n. 5,5 miljoonaa euroa edeltävää vuotta suurempina. Tähän suurimmalta osaltaan vaikuttivat Läyliäisten paloaseman ja Lopen liikuntahallin uudisrakentamisen hankkeet, joiden toteutuksen pääpaino oli vuodella 2022. Investointimenojen toteuma oli yhteensä n. 6,9 miljoonaa euroa.

Lopen kunta otti pitkäaikaista lainaa vuoden 2022 aikaan 3,0 miljoonaa euroa ja lainoja lyhennettiin n. 2,7 miljoonaa euroa. Lainakanta vuoden lopussa oli 2 051 euroa/asukas. Edeltävänä vuonna vastaava tunnusluku oli 2 005 euroa/asukas.

”Tilinpäätösvuotta leimasi myös sote-uudistuksen valmistelu ja vuosi olikin viimeinen, jolloin vastuu kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista oli kunnalla. Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta kunta jatkoi normaalia aktiivista toimintaa ja kehittämistä vuonna 2022. Panostusta tulevaisuuteen rakennettiin myös jatkamalla merkittävien investointien tekemistä, kun Läyliäisten paloaseman ja uuden liikuntahallin rakennustyöt pääsivät vauhtiin. Voikin todeta, että kokonaisuudessaan vuosi 2022 oli Lopen kunnalle monessa mielessä hyvä.” kertoi kunnanjohtaja Salmela.

Lopen kunnanhallitus käsittelee vuoden 2022 tilinpäätöstä kokouksessaan 27.3.2023 ja valtuusto kokouksessaan 29.5.2023.

Mikko Salmela

kunnanjohtaja

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja

Lue myös