Osallistu kuntalaiskyselyyn

4.2.2023

Kuntalaiskysely toteutetaan joka toinen vuosi. Kyselyyn vastaamalla loppilaiset ja vapaa-ajanasukkaat pääsevät kertomaan kokemuksiaan kunnan palveluista, ja sitä kautta vaikuttamaan niiden kehittämiseen.

Kyselyn tarkoituksena on antaa kuntalaisille mahdollisuus päästä ääneen ja vaikuttaa.  Vastaajat pääsevät antamaan arvionsa kunnan palveluiden toteutumisesta, mahdollisista kehittämiskohteista sekä yleisestä viihtyvyydestä Lopella. Kyselyssä toivotaan myös loppilaisten ajatuksia  keväänä toteuttavasta brändiuudistuksesta.

Koska sosiaali- ja terveyspalvelut ovat vuoden alussa siirtyneet Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle, ei kyselyssä ole tällä kertaa sote-sektorin palveluihin liittyviä kysymyksiä.

Tänä vuonna toteutetaan ensimmäistä kertaa lasten ja nuorten oma kuntalaiskysely. Lopen kunta on mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Mallin yhtenä tavoitteena ja toimenpiteenä on kerätä kunnan palveluita koskevaa palautetta lapsilta ja nuorilta.