Uusi nuorisovaltuusto on valittu ja perehdytys aloitettu

18.12.2023 Nuorisovaltuusto

Uusi nuorisovaltuusto aloitti työnsä 15.12.2023 Kuntalassa järjestetyssä edellisten toimijoiden perehdytystapaamisessa, jossa uudet toimijat kyselivät vanhemmilta tekijöiltä tietoa nuorisovaltuuston perinteistä. Lopen kunnan valtuuston puheenjohtajisto oli paikalla kertomassa valtuustotyöskentelystä. Edellisen nuorisovaltuuston puheenjohtaja Viivi Riikonen korostaa sitoutumisen tärkeyttä toimintaan, sillä vaikuttaminen on pitkäjänteistä työtä jonka tulokset näkyvät pitkällä aikavälillä.

Lopen nuorisovaltuusto vuosille 2024-2025 valittiin kunnanhallituksessa 11.12.2023. Nuorisovaltuustoon valittiin moninainen joukko loppilaisia nuoria, joiden kautta nuoret tulevat huomioiduksi Lopen päätöksenteossa.

Pääsy nuorisovaltuustoon ei ollut itsestään selvyys, sillä hakijoita oli yhteensä 11, joista valittiin kahdeksan jäseninen nuorisovaltuusto kunnan hallintosäännön mukaisesti. Nuorisovaltuustoon haettiin motivaatiokirjeellä. Hakemuksissa kiinnitettiin huomiota hakijoiden moninaiseen edustavuuteen, kiinnostuksen kohteisiin sekä motivaatioon nuorisovaltuuston toimintaa kohtaan.

Nuorisovaltuustoon kokoonpano vuosille 2024-2025

Toimikauden 2024-205 nuorisovaltuustossa vaikuttavat Ada Mikkola, Ella Liikanen, Helmi Porkka, Miko Riikonen, Salma Pakarinen, Samu Vienonen, Samuel Schildt ja Tuukka Marjanen.

Ensi vuonna nuorisovaltuustolla on suunnitelmissa kiinnittää huomiota koulukiusaamisen ennaltaehkäisevään työhön tekemällä näkyväksi koulukiusaamisen arkipäiväisyys.

Uusi nuorisovaltuusto kiittää edellisiä toimijoita vankasta ja hyvästä työstä loppilaisten nuorten eteen.

Mikael Kölhi

nuorisotyön koordinaattori