Vuoden 2024 osallistuva budjetointi on käynnissä

31.8.2023 Talous

Lopen kunnan vuoden 2024 talousarvioon varataan 20 000 euroa osallistuvaan budjetointiin. Aiempina vuosina osallistuvalla budjetoinnilla on rahoitettu Ojajärven ja Vojakkalan uimarantojen kunnostusta sekä rakennettu Frisbeegolfrata Launosiin.

Mikä on osallistuva budjetointi?

Osallistuva budjetointi tarkoittaa talouden ja demokratian yhdistämistä siten, että asukkaat otetaan mukaan päättämään mihin kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään.  Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on ideoida, päättää ja toteuttaa yhdessä kohde, joka tuottaa iloa mahdollisimman monelle kuntalaiselle.

Osallistuvan budjetoinnin ideoiden tulee olla kunnan strategian ja sen painopisteiden mukaisia, yleishyödyllisiä. Ehdotuksen tulee olla toteutettavissa kunnan toimivallan puitteissa. Ehdotusta antaessa tulee huomioida, että kohde on toteutettavissa varatulla osallistuvan budjetoinnin määrärahalla, eikä se aiheuta merkittäviä pysyviä vuotuisia kustannuksia. Kohteen toteuttamispaikka tulee yksilöidä vähintään taajaman tai kylän tarkkuudella.

Vuoden 2024 aikana toteutettava osallistuva budjetointi etenee neljässä vaiheessa

1.    Kuntalaisten ideoita kerätään 4. – 18.9.2023 välisenä aikana

Kuntalaiset saavat esittää ideoita ja ehdotuksia varatun rahasumman käyttötarkoituksista. Ehdotuksia voi esittää kuka tahansa loppilainen henkilö tai yhteisö. Ehdotukset tehdään sähköisellä lomakkeella tai kirjeitse osoitteeseen Lopen kunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi. Ehdotuksen voi myös jättää kunnantalon pääoven vieressä olevaan postilaatikkoon suljetussa kirjekuoressa nimellä ”osallistuva budjetointi”. Muista laittaa ehdotukseen myös yhteystietosi.

Ehdotusten kerääminen on päättynyt.

2.    Valmistelutyöryhmä kokoontuu valitsemaan äänestettävät ehdotukset

Valmistelutyöryhmä kokoontuu valitsemaan ne ehdotukset, jotka ovat toteuttamiskelpoisia äänestystä varten.

Työryhmään kuuluvat kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Heinonen, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Satu Myllykoski, valtuuston puheenjohtaja Suvi Louhelainen, valtuuston I varapuheenjohtaja Leila Ahlqvist ja II varapuheenjohtaja Tiina Seppälä sekä kunnanjohtaja Mikko Salmela.

3.    Kuntalaiset äänestävät esitetyistä ideoista 25.9. – 9.10.2023

Kuntalaiset pääsevät äänestämään esitetyistä ideoista toteutukseen etenevät kohteet. Äänioikeus on kaikilla loppilaisilla ikään katsomatta. Äänestys toteutetaan sähköisellä alustalla. Äänestys päättyy 9.10.2023 klo 12.

4.    Kunnanhallitus päättää toteutettavista kohteista

Toteutettavista kohteista tehdään päätös 23.10.2023 pidettävässä kunnanhallituksen kokouksessa. Valitun kohteen toimeenpano käynnistetään vuonna 2024.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja