Lupapisteen käyttöohje hakijalle

Lupapisteen käyttöohjeet

Maisematyölupahakemus haetaan ympäristönsuojelusta, mikäli kiinteistö tai alue ei kuulu asemakaava-alueelle. Asemakaava-alueen maisematyöluvat haetaan rakennusvalvonnasta.

Hoida hankkeesi rakennuslupa-asiointi verkossa Lupapisteen kautta – aina ennakkokyselyistä hankkeen päättymiseen saakka. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki hankkeen osapuolet tietoisina hankkeen etenemisestä vuorokauden ympäri.

Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on sujuvampaa, kun tarvittavat tiedot – asiakirjat ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Lupapiste kattaa Lopen kunnan kaikkien rakentamisen lupien hakemisen mukaan lukien suunnittelutarveratkaisuiden sekä poikkeamispäätösten hakemisen.

Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. Lupapisteen käyttö on maksutonta. Luvanhakijaorganisaatiot voivat kuitenkin rekisteröidä käyttöönsä maksullisen Yritystilin sisäistä hankehallintaa varten.

Lupapiste on Cloudpermit Oy:n, kuntien ja ympäristöministeriön yhteistyössä kehittämä sähköinen asiointipalvelu. Palvelussa voidaan hoitaa rakennetun ympäristön lupa-asiointia vuorovaikutuksessa kunnan viranomaisten sekä hakemuksen osapuolten kanssa.

 1. Rekisteröidy palveluun ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja kirjaudu tämän jälkeen sisään sähköpostiosoitteella sekä salasanalla.
   Säilytä huolella tekemäsi tunnukset, ne ovat henkilökohtaiset eikä niitä tule luovuttaa kenellekään.
 2. Hakemuksen tai neuvontapyynnön luominen: Valitse hankkeesi sijainti, päätoimenpide ympäristönsuojelu tai rakennusvalvonta esim. maisematyölupa asemakaava-alueella rakennusvalvonta, muut alueet ympäristönsuojelu. Lisäohjeita Lupapisteen yläreunasta mustalta palkilta – Käyttöohjeet.
  Tämän jälkeen pääset joko tekemään neuvontapyynnön hankkeeseen liittyen tai luomaan hakemuksen aiempien valintojesi pohjalta. Esimerkki: hakemuksenne päätoimenpiteeksi valitaan päähankkeeksi vaativin työ  MRL 132, 18. luku, ja mahdollisesti siihen liittyvät, tai samalle kiinteistölle haettavat muut toimenpiteet vaativuus järjestyksessä.Toimenpiteet voidaan hakea yhdellä hakemuksella, mutta ainoastaan, mikäli kaikki toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa MRL 132 , päähankkeeksi muodostettavan päätöksen vaaditussa §143 määräajan puitteissa. Rakennusluvan viiden vuoden aikana (loppukatselmus), josta aloitusilmoitus rakennusvalvontaan kolmen vuoden sisällä. Toimenpidelupa aloitusilmoitus ja valmiiksi saattaminen (loppukatselmus) kolmen vuoden aikana jne.
 3. Kiinteistön omistajien lisäksi kutsutaan tarpeelliset tahot mukaan hankkeelle ”Osapuolet”-välilehdeltä sähköpostiosoitteella. Kun kutsun saaneet henkilöt ovat hyväksyneet hankekutsun sähköpostiinsa saapuneen linkin kautta, voidaan heidän tietonsa valita mukaan hakemukselle ja täten säästytään turhalta näpyttelyltä.
  Huomiothan, että mikäli hankkeellesi vaaditaan pääsuunnittelija (toimenpideilmoitus ei vaadi pääsuunnittelijaa), vastaa hän pääsääntöisesti hankkeen edistämisestä kanssanne ja viranomaiskommunikaatiosta Lupapisteessä.
 4. Tallenna hankkeelle kaikki siihen liittyvät tiedot ja rakentamisen dokumentit yhdessä muiden osapuolten kanssa. Kaikki kirjoittamasi tiedot tallentuvat automaattisesti hakemukselle ja voit jatkaa sen täydentämistä sinulle sopivana ajankohtana. Todistus hallintaoikeudesta tarkoittaa lainhuudatustodistusta Maanmittauslaitokselta (maksullinen) tai kauppakirjan kaikki sivut.
  Asemapiirros on pakollinen jokaiseen lupa-/ilmoitushakemukseen. Siihen on sisällyttävä tiedot siitä, että suunniteltu rakentaminen on kaavan tai muun maankäyttösuunnitelman ja rakennusjärjestyksen mukaista ja täyttää rakennuspaikalle ja sen käytölle asetetut vaatimukset.
  Tarkista hakemus ennen sen jättämistä rakennusvalvonnan käsiteltäväksi.
 5. Kysy neuvoa hankkeesi pääsuunnittelijalta tai viranomaiselta hankekohtaisen ”Viesti”-ikkunan kautta.
  Viestittelyä käydään kiinteistön hankkeen vastuuhenkilöiden kesken Lupapisteessä, jotka ovat valtuutettu Osapuolet -välilehteen. Viestit kulkevat reaaliajassa, mutta vastauksiin saattaa olla viivettä.
 6. Hakemus tarvitsee lähettää rakennusvalvontaan   -”Hakemuksen jättäminen”-  kun hakemus on kokonaan täytetty sekä tarvittavat asiakirjat on liitetty hankkeeseen.  Hakemuksen käsittely rakennusvalvonnassa alkaa vasta kun hakemus on kaikilta osin täytetty, suositeltavaa että pääsuunnittelija käy hankkeen lävitse ennen hakemuksen jättämistä.
 7. Lupapisteestä tulee automaattisia ilmoituksia hankkeen etenemisen myötä ainoastaan hankkeeseen valtuutetuille tahoille, tämän vuoksi myös hankkeeseen ryhtyvät/kiinteistön omistajien tulisi olla valtuutettujen joukossa kirjoitusoikeudella vaikka valtakirja olisikin kirjattu.Päätöksestä virallinen päätös julkipannaan Lopen kunnan verkkosivuille. Hankkeeseen ryhtyvien on suositeltavaa tulostaa leimattu päätös ja -dokumentit mittakaavassa Lupapisteestä, niitä ei ole postitettu enää asiakkaille sähköisen palvelun vuoksi.
  Mikäli hanke edellyttää loppukatselmusta, päätöksestä selviää vaaditut asiat ennen kuin vastaava työnjohtaja tilaa rakennusvalvonnasta viranhaltijan käymään luvan voimassaoloaikana.
 8. Tulosta lupapäätöksen sivut, josta voit seurata hankkeesi etenemistä ja huomioida, mihin asti päätös on voimassa.
  Mikäli hanke ei valmistu sovitussa ajassa, tulee sille hakea jatkoaikaa rakentamisen valmiiksi saattamiseksi (RJ) luvan voimassaoloaikana, 1-3 vuotta kerrallaan Lupapisteessä. Viitelupamerkintä on alkuperäisen luvan numero, johon jatkoaikahakemus viittaa. Palvelusta peritään taksan mukainen maksu.
 9. Asiakirjojen säilytys asianmukaisesti kuuluu hankkeeseen ryhtyvälle, myös keskinäiset henkilösopimukset esim. pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja, Lvi-työnjohtaja ym.
  Rakennuslupahakemus sisältää rakentamiseen liittyvät asiakirjat, mutta erityissuunnitelmat, niitä ei välttämättä löydy lupahakemuksista. Kun kiinteistöä tai asuntoa aikanaan myydään, rakentamisen asiakirjat ja huolto- ja käyttöohjeet siirtyvät uudelle omistajalle.
  Korjausrakentaminen vaatii asianmukaiset ja päivitetyt piirustukset nimiöllä. Lopen kunnan arkistosta voi tilata asiakkaan laskuun kopiot.