Lupapisteen käyttöohje hakijalle

Lupapisteen käyttöohjeet

Asemakaava-alueen maisematyöluvat haetaan rakennusvalvonnasta. Maisematyölupahakemus haetaan ympäristönsuojelusta, haja-asutusalueella.

Hoida hankkeesi rakennuslupa-asiointi verkossa Lupapisteen kautta – aina ennakkoneuvottelusta hankkeen päättymiseen saakka. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki hankkeen osapuolet tietoisina hankkeen etenemisestä vuorokauden ympäri.

Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on sujuvampaa, kun tarvittavat tiedot ja asiakirjat ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.
Ota pääsuunnittelijaan jo suunnitteluvaiheessa yhteyttä, hänen ammattitaitoa tarvitaan lupaa hakiessa ja liitteitä suunniteltaessa.

Lupapiste kattaa Lopen kunnan kaikkien rakentamisen ilmoitusten ja lupien hakemisen mukaan lukien suunnittelutarveratkaisuiden sekä poikkeamispäätösten hakemisen.

Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. Lupapisteen käyttö on maksutonta, lupapäätös hinnoitellaan rakennusvalvontataksan mukaan. Luvanhakijaorganisaatiot voivat rekisteröidä käyttöönsä maksullisen Yritystilin sisäistä hankehallintaa varten. Älä anna tunnuksia kenellekään.

Palvelussa voidaan hoitaa rakennetun ympäristön lupa-asiointia vuorovaikutuksessa kunnan viranomaisten sekä hakemuksen osapuolten kanssa.

 1. Rekisteröidy palveluun ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja kirjaudu tämän jälkeen sisään sähköpostiosoitteella sekä salasanalla.
   Säilytä huolella tekemäsi tunnukset.
  .
 2. Ennakkokyselyn ja/tai hakemuksen luominen: Valitse hankkeesi sijainti, päätoimenpide ympäristönsuojelu tai rakennusvalvonta.
  Lisäohjeita Lupapisteessä – Käyttöohjeet.
  Tämän jälkeen pääset tekemään ennakkokyselyn hankkeeseen liittyen tai luomaan hakemuksen aiempien valintojesi pohjalta.
  .
  a) Kiinteistötunnuksen, mutta eri toimenpiteet/hankkeet voidaan hakea yhdellä hakemuksella. esim. rakennus, jätevesijärjestelmä, maalämpö ym.
  b) Eri kiinteistötunnuksille haettavalle yhdelle hankkeelle, suosittelemme sopimaan rakennustarkastajan kanssa ennakkoneuvottelun ennen luvan hakemista,
  esim. yksi iso rakennus joka rakennetaan useamman eri kiinteistötunnuksen omaavalle maapohjalle.
  .
  Kysy neuvoa hankkeesi pääsuunnittelijalta tai valinnalla viranomaiselta hankekohtaisen ”Viestit”-ikkunan kautta.
  Viestittelyä käydään hakemuksen sisällä Lupapisteessä ei henkilökohtaisissa sähköposteissa. Viestit kulkevat reaaliajassa, mutta vastauksiin saattaa olla viivettä.
  Tällöin jokainen tietää missä vaiheessa hanke on menossa.
  .
 3. Kiinteistön omistajien lisäksi kutsutaan hankkeelle tarpeelliset tahot mukaan ”Osapuolet”-välilehdeltä sähköpostiosoitteilla. Lukuoikeudella kirjatut henkilöt, eivät näe koko hakemusta liitteineen.
  Kutsun saaneet henkilöt hyväksyvät tai hylkäävät hankekutsun sähköpostiinsa saapuneen linkin kautta. Kun hyväksynyt henkilö on kirjannut omat tietonsa itse, voidaan heidän tietonsa valita mukaan hakemukselle.
  Hankkeellesi vaaditaan pääsuunnittelija, hän vastaa pääsääntöisesti hankkeen edistämisestä ja viranomaiskommunikaatiosta Lupapisteessä. Kuitenkin siten, että päävastuullinen hankkeessa on hankkeeseen ryhtyvä, aina loppukatselmukseen asti.
  .
 4. Hakemukseen skannataan kaikki pääpiirustukset, todistus kiinteistön omistamisesta tai valtakirja, sekä muu hankkeeseen tarpeellinen dokumentointi.
  Jätä hakemus vasta kun hakemus on kokonaan täytetty: ”Hakemuksen jättäminen”.
  Olethan tarkistanut tarvittavat asiakirjat on liitetty hankkeeseen.  Hakemuksen käsittely rakennusvalvonnassa alkaa vasta kun hakemus on kaikilta osin täytetty, suositeltavaa on, että pääsuunnittelija käy hankkeen lävitse hakijan kanssa ennen hakemuksen jättämistä.
  .
 5. Lupapisteestä saapuu automaattisia ilmoituksia hankkeen etenemisen myötä hankkeen osapuolille jotka ovat antaneet henkilökohtaisen ja toimivan sähköpostiosoitteensa, tämän vuoksi myös hankkeeseen ryhtyvät/kiinteistön omistajien olisi hyvä olla valtuutettujen joukossa kirjoitusoikeudella, vaikka valtakirja olisikin allekirjoitettu.
  Virallinen päätös julkipannaan Lopen kunnan verkkosivuille.
  .
  Hankkeet edellyttävät aloitusilmoituksen tekemistä rakennusvalvontaan Lupapisteen kautta ja sähköpostitse lopen.rakennusvalvonta(at)loppi.fi. Loppukatselmus toimitetaan päätöksen mukaan rakennusvalvonnasta. Vastaava työnjohtaja tilaa viranhaltijan käymään kiinteistöllä luvan voimassaoloaikana paikalla on myös kiinteistön omistaja.
  .
 6. Ellei hanke ei valmistu sovitussa ajassa, voi hakea jatkoaikaa rakentamisen valmiiksi saattamiseksi (RJ) luvan voimassaoloaikana perustellusta syystä 1-3 vuotta kerrallaan Lupapisteessä. Viitelupamerkintä on alkuperäisen luvan numero, johon jatkoaikahakemus viittaa. Palvelusta peritään taksan mukainen maksu.
  Loppukatselmuksen voi suorittaa rakennusvalvonta viranomainen voimassaolevaan hankkeeseen, tarkistattehan lupapäätöksen.