Liikuntaneuvonta

Lopella on käynnistynyt liikuntaneuvontahanke

Liikuntaneuvonta on yksilöllistä, ammattilaisen antamaa ohjausta liikunnalliseen elämäntapaan. Siinä otetaan huomioon liikunnan lisäksi ravitsemus, palautuminen sekä kokonaisvaltaisesti elämäntilanne. Liikuntaneuvonnan on tarkoitus olla pitkäkestoista ja saada aikaan loppuelämän kannalta hyödyllisiä muutoksia. Neuvonnassa keskustellaan asiakkaan lähtökohdista ja tavoitteista. Tarkoituksena on löytää asiakkaalle sopiva tapa liikkua ja toteuttaa terveellistä elämäntapaa. Liikuntaneuvonta on maksutonta.

Lopella liikuntaneuvonnassa ollaan käynnistymisvaiheessa. Huhtikuussa 2023 on aloitettu palvelun kehittäminen hankerahoituksen avulla. Kokonaisbudjetti on 40 000 euroa, josta 20 000 euroa on Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämää liikunnallisen elämäntavan hankerahaa ja loput 20 000 euroa on kunnan omarahoitus osuutta. Vuodelle 2024 pyritään saamaan uusi hankerahoitus, jonka avulla liikuntaneuvonta voidaan juurruttaa osaksi kunnan palveluita.

Tällä hetkellä toteutetaan yksilöneuvontaa Lopen kunnan työntekijöille ja ryhmäneuvontaa yli 65 -vuotiaille loppilaisille. Käynnistymisvaiheen jälkeen ensi vuonna 2024 on tarkoitus laajentaa palvelua koskemaan myös lapsia, nuoria ja muitakin työikäisiä kuntalaisia kuin vain kunnan työntekijöitä. Tarkoituksena on luoda toimiva palveluketju terveydenhuollon ja liikuntaneuvonnan välille, jolloin terveydenhuollosta voidaan ohjata neuvontaan sitä tarvitsevat. Liikuntaneuvontaan voi lisäksi hakeutua omatoimisesti.

Olethan yhteydessä mikäli herää kysymyksiä liikuntaneuvontaan liittyen

Veera Tulonen

liikuntakoordinaattori

Liikuntaneuvonnan käynnistäminen Lopella -hanke