Liikuntaneuvonta

Lopella käynnistyy liikuntaneuvontapalvelu

Liikuntaneuvonta on kunnan tarjoamaa maksutonta elintapaneuvontaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuville. Siinä otetaan huomioon liikunnan lisäksi ravitsemus, palautuminen sekä kokonaisvaltaisesti elämäntilanne. Liikuntaneuvonnan on tarkoitus olla pitkäkestoista ja saada aikaan loppuelämän kannalta hyödyllisiä muutoksia. Neuvonnassa keskustellaan asiakkaan lähtökohdista ja tavoitteista. Tarkoituksena on löytää asiakkaalle sopiva tapa liikkua ja toteuttaa terveellistä elämäntapaa.

Lopella liikuntaneuvonta käynnistetään hankkeella. Kokonaisbudjetti on 40 000 euroa, josta 20 000 euroa on Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämää liikunnallisen elämäntavan hankerahaa ja loput 20 000 euroa on kunnan omarahoitus osuutta. Hanke on käynnistämisvaiheessa ja kohderyhmänä on aluksi kunnan työntekijät. Kesän lopulla on käynnistymässä myös 65+ -vuotiaille suunnattu ryhmämuotoinen liikuntaneuvonta. Tarkoituksena on kuitenkin juurruttaa toiminta osaksi kunnan palveluita ja jatkossa tarjota liikuntaneuvontaa kaikille sitä tarvitseville.

Olethan yhteydessä mikäli herää kysymyksiä liikuntaneuvontaan liittyen

Veera Tulonen

liikuntakoordinaattori

Liikuntaneuvonnan käynnistäminen Lopella -hanke